پنل اس ام اس برای شورای شهر

پنل اس ام اس شورای شهر | پیامک تبلیغاتی برای شورای شهر | تخفیف ۳۰%

پنل اس ام اس شورای شهر برای اطلاع رسانی بین همشهریان از کارهای انجام شده در شهر، نام گذاری خیابان ها و… می توانیم از پنل اس ام اس استفاده کنیم یا حتی برای انتخابات شوارای شهر می توانیم از پنل پیامک برای شورای شهراستفاده کنیم و تبلیغات مجاز سیاسی انجام دهیم.…
فهرست