پنل اس ام اس ویژه هیئت مذهبی

پنل اس ام اس ویژه هیئت مذهبی | پنل اس ام اس برای هییت

پنل اس ام اس ویژه هیئت مذهبی با خط خدماتی برای ارسال به همه شماره ها از مهمترین امکانات و مزیت های مدیر پیامک برای هییت های مذهبی فعال سازی خط خدماتی رایگان برای ارسال به بلک لیست ها بدون نیاز به سفته و مراحل اداری است . ازکاربرد های ارسال پیامک…
فهرست