نوبت دهی پیامکی “وقت ویزیت را با پیامک بدید”+ ویدئو آموزشی

یکی از مشکلات مطب ها و مراکز درمانی نوبت دادن به بیماران می باشد. با استفاده از امکان نوبت دهی پیامکی به سادگی و بدون نیاز به اینکه منشی مدام با بیماران صحبت کند بصورت سیستمی و اتوماتیک نوبت دهی را انجام بدهید. نوبت دهی پیامکی چیست؟ | ماژول پیشرفته نوبت دهی…
فهرست