پاسخگوی خودکار به پیامک

پاسخگوی خودکار به پیامک | منشی عضویت پیامکی پنل پیامک

پاسخگوی خودکار به پیامک خیلی از برنامه نویسان و صاحبان اپلیکیشن برای این که بتوانند لینک دانلود افزونه را به مخاطبین ارسال کنند به دنبال این موضوع هستند که مخاطب عددی مثلا ۱ را به سامانه ارسال کند و سامانه به صورت خودکار لینک دانلود اپلیکیشن را برایشان ارسال کند. برای این…
فهرست