بانک شماره موبایل | بانک جامع شماره موبایل سراسر کشور

بانک جامع شماره موبایل سراسر کشور + مشاغل

سامانه مدیر پیامک دارای بانک شماره موبایل سراسر کشور به تفکیک استان و شهر و محله و همچنین دارای بانک شماره موبایل مشاغل و امکان ارسال پیامک بصورت دکل و منطقه ای می باشد. بانک جامع شماره موبایل سراسر کشور یکی از امکاناتی که در پنل اس ام اس مدیر پیامک قرار…
فهرست