ارسال پیامک با سیمکارت

ارسال پیامک انبوه با سیم کارت به [بلک لیست] انجام می شود!!

منظور از ارسال پیامک انبوه با سیم کارت به بلک لیست کسانی هستند که پیامک تبلیغاتی را روی خط های خود بسته اند و افراد تلاش میکنند با شماره های سیمکارت مثل پیامک های عادی پیامک های تبلیغاتی را ارسال نمایید. در مقاله زیر به این موضوع مفصل تر می پردازیم… ارسال…
فهرست