ارسال پیامک از روی نقشه گوگل برای ارسال پیامک منطقه ای

یکی از بهترین روش های ارسال پیامک هدفمند تبلیغاتی ارسال پیامک از روی نقشه گوگل می باشد. در این روش شهر مورد نظر را انتخاب نمایید و بر اساس تفکیک کد پستی به مناطقی که مورد نظر است پیامک انبوه تبلیغاتی بصورت هدفمند و محله ای ارسال می کنیم. در گذشته ارسال…
فهرست