محمد حسن الفت میریمحمد حسن الفت میری

محمد حسن الفت میری متولد September 11 سال ؟ در کرمانشاه مهندس نرم افزار کامپیوتر می باشد. ایشان مدیرعامل شرکت فرا داده نگار دایا در مرکز رشد کرمانشاه مستقر بوده است. بعنوان برنامه نویس وب و اپلیکیشن شناخته می شود و پروژه های شرکت های بزرگی را تا کنون پیاده سازی نموده است. در حال حاضر در شهر آمستردام کشور هلند سکونت دارد.

https://www.linkedin.com/in/itsoli

از جمله مهمترین پروژه هایی که در ایران توسعه داده اند سامانه مدیریت مشتریان تک نت می باشد.

مسلط به :

c#

asp.net-core

asp.net-mvc

javascript

sql-server

Contact Info

MohammadHasan’s Profile

Website

Birthday

September 11