ثبت یک حساب بازاریابی جدید

این بخش مخصوص ثبت نام در سیستم همکاری در فروش سامانه مدیر پیامک می باشد و فقط بابت فروش سامانه پیامک به شما پورسانت داده می شود.

نکته مهم برای ثبت نام: وارد کردن تمامی اطلاعات ضروری می باشد و در بخش آدرس وب سایت حتما با http یا https وارد نمایید.

همکاری در فروش مدیر پیامک

021-91559000

مشاوره و پشتیبانی