۴۵ نمونه پیامک هنر نقاشی [جدید]

دستبندی:

مناسبت ها
پیامک هنر نقاشی

نمونه پیامک هنر نقاشی را در سایت مدیر پیامک با ما همراه باشید . زندگی یک بوم خالی است و شما باید تا آن جا که می توانید در آن نقاشی بکشید.گلچینی از زیباترین پیامک های هنر نقاشی و سخنان بزرگان نقاش را در این بخش بخوانید.

سامانه مدیر پیامک ، بهترین پنل اس ام اس با بیشترین امکانات و کمترین تعرفه پیامک با رابط کاربری ساده پاسخگوی تمامی نیازهای شماست.

پیامک های زیبا درباره هنر نقاشی

تمام آدم ها نقاش هستند
برخی سیگار میکشند
عده ای نقاشی
و شاید معدود کسانی خجالت
اما امان از آن نقاش داغ دیده ای که
انتظار میکشد…

******♥♥♥♥******

نمونه پیامک هنر نقاشی

‏یکی فهمید نقاشیت خوبه نگفت “منم میکشی؟” ، مُرد .

******♥♥♥♥******

نمونه اس ام اس هنر نقاشی

نقاشیم خوب نیس ولی نقشای خوبی رو تنت میکشم

******♥♥♥♥******

نمونه پیامک هنر نقاشی

محبوب من!
وقتی شما نیستید من چه دلیلی برای بودن دارم؟
شما را نقاشی میکنم. تکه تکه خنده هاتان را کنار هم می‌چینم، شادی ها را. مردم هنگامی که می‌خندند، همه شبیه هم می‌شوند. همه‌ی شادی ها پس از گفتن” دوستتان دارم”آغاز می‌شود.

******♥♥♥♥******

پیامک های هنر زیبای نقاشی

دلم خیلی چیزا میخواد. چشماتو واسه نقاشی …

******♥♥♥♥******

نمونه پیامک هنر نقاشی

He was the quickest painter I’d ever seen; he painted my whole world black, in a blink of an eye.

او سریع ترین نقاشی بود که تاکنون دیده بودم، در یک چشم به هم زدن تمام جهانم را سیاه نقاشی کرد.

******♥♥♥♥******

نمونه پیامک هنر نقاشی

– از صورتت نقاشی کشیده ام
همانطور که دلم میخواست باشی
حالا چشمهایت فقط مرا می بیند
و لبخند همیشگی‌ات
لحظه های نبودنت را می پوشاند
فقط مانده ام
هوس بوسیدنت را چه کنم؟

******♥♥♥♥******

نمونه اس ام اس هنر نقاشی

انتظار
زیباترین نقاشی دنیاست
وقتی حاصل تصویرش
تو باشی.

******♥♥♥♥******

اس ام اس جالب درباره هنر نقاشی

خوب می دانم
حوضِ نقاشیِ من
بی ‌ماهی است .

– سهراب سپهری

******♥♥♥♥******

نمونه پیامک هنر نقاشی

Painting is self-discovery. Every good artist paints what he is

نقاشی کشف درون است، یک هنرمند خوب خودِ واقعی اش را در نقاشی هایش به تصویر می کشد. “جکسون پولاک”

******♥♥♥♥******

پیامک های زیبا درباره هنر نقاشی

Painting, like water, takes any form

نقاشی مانند آب است که هر شکلی به خود می گیرد

******♥♥♥♥******

نمونه پیامک هنر نقاشی

Only bad painters enjoy painting

تنها نقاشان بد از نقاشی کردن لذت می برند!

******♥♥♥♥******

جملاتی زیبا درباره هنر نقاشی

I hope with all my heart there will be painting in heaven

با تمام وجودم امیدوارم نقاشی کردن در بهشت نیز وجود داشته باشد

******♥♥♥♥******

پیامک های متنوع از هنر نقاشی

If your life is full, you will paint full pictures
If it is empty, your pictures will be empty too

اگر زندگی ات غنی باشد نقاشی هایی که می کشی نیز کامل هستند
اگر زندگی ات پوچ باشد نقاشی هایت نیز خالی و پوج به نظر می رسد

******♥♥♥♥******

جملاتی زیبا درباره هنر نقاشی

Only two things are essential elements to painting: see and do

تنها دو چیز برای نقاشی کردن نیاز است: دیدن و انجام دادن

******♥♥♥♥******

اس ام اس هنر نقاشی

I dream my painting and I paint my dream

من نقاشی ام را در رویا می بینم و رویایم را نقاشی می کنم.

******♥♥♥♥******

پیامک های متنوع از هنر نقاشی

If you hear a voice within you say you cannot paint, then by all means paint and that voice will be silenced

اگر صدایی می شنوی که به تو می گوید نمی توانی نقاشی کنی با این حال نقاشی ات را بکش و آن گاه آن صدا خاموش خواهد شد.

******♥♥♥♥******

The only time I feel alive is when I’m painting

تنها زمانی که احساس می کنم زنده ام، زمانی است که نقاشی می کشم “ون گوگ”

******♥♥♥♥******

نمونه پیامک هنر نقاشی

Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures

هر هنرمند قلم موی خود را در روح خود فرو برده و طبیعت درونش را در نقاشی هایی که می کشد به تصویر می کشد.

******♥♥♥♥******

Painting is poetry that is seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen

نقاشی شعری است که بیشتر دیده می شود تا احساس
و شعر نقاشی ای است که بیشتر احساس می شود تا دیده

******♥♥♥♥******

اس ام اس های جالب از سخنان بزرگان نقاش

Painting is silent poetry

نقاشی شعر خاموش است

******♥♥♥♥******

Art is coming face to face with yourself

هنر در حقیقت روبرو شدن با خودت است

******♥♥♥♥******

The painter has the Universe in his mind and hands

نقاش، دنیایی در ذهن و دستانش دارد

******♥♥♥♥******

The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls

هدف هنر شستن گرد و غبار زندگی روزمره از روح ماست

******♥♥♥♥******

جملات ناب از سخنان هنرمندان بزرگ درباره هنر نقاشی

The true painter must be able, with the most usual things, to have the most unusual ideas

نقاش حقیقی باید قادر باشد تا با معمولی ترین چیزها غیرمعمول ترین ایده ها را خلق کند

******♥♥♥♥******

Painting is the grandchild of nature. It is related to God

هنر نقاشی نوه طبیعت است، نقاشی به خداوند مرتبط است

******♥♥♥♥******

There are painters who transform the sun into a yellow spot, but there are others who, thanks to their art and intelligence, transform a yellow spot into the sun

نقاش هایی هستند که خورشید را به یک نقطه زرد تبدیل می کنند و نقاش هایی هستند که به لطف هنر و هوش خود نقاط زرد را به خورشید تبدیل می کنند.

******♥♥♥♥******

If you could say it in words, there would be no reason to paint

اگر می توانستی آن را با کلمات بیان کنی دیگر دلیلی برای نقاشی کردنش وجود نداشت. “ادوارد هاپر”

******♥♥♥♥******

اس ام اس هنر نقاشی

Life is a blank canvas, and you need to throw all the paint on it you can

زندگی یک بوم خالی است و شما باید تا آن جا که می توانید در آن نقاشی بکشید

******♥♥♥♥******

جملات ناب از سخنان هنرمندان بزرگ درباره هنر نقاشی

Modern paintings are like women, you’ll never enjoy them if you try to understand them

نقاشی های مدرن مانند زنان هستند، اگر تلاش کنی که آن ها را درک کنی هرگز از آن ها لذت نخواهی برد

******♥♥♥♥******

Painting is a source of endless pleasure, but also of great anguish

نقاشی منبع آرامش بی پایان و در عین حال درد و غمی بزرگ است.

******♥♥♥♥******

متن های مفهومی از هنر نقاشی

Painting… we do not talk about it, we do not analyse it, we feel it

نقاشی … ما نمی توانیم درباره اش صحبت کنیم، نمی توانیم آن را تحلیل کنیم ما فقط می توانیم آن را احساس کنیم

******♥♥♥♥******

پیامک هنر نقاشی

Painting is just a tool; it is nothing in itself. What counts is how you do it

نقاشی تنها یک ابزار است و به خودی خود چیزی نیست، مهم این است که چطور آن را انجام دهی

******♥♥♥♥******

متن های مفهومی از هنر نقاشی

Painting for me, is an exploration of the inner world

نقاشی برای من کشف دنیای درون است

******♥♥♥♥******

مادر، تابلوی آفریدگار است.

هیچ بهاری بی‌خزان نیست، جز بهار هنر و ادب.

******♥♥♥♥******

متن های از هنر نقاشی

همه می خواهند به فهم نقاشی برسند. چرا هیچ کس تلاش نمی کند آواز پرندگان را درک کند؟

******♥♥♥♥******

«هنر» دروغی است که چشمانمان را به روی حقیقت باز می کند.

******♥♥♥♥******

فرق نقاشی با عکس در احساس آرامشی است که نقاشی به انسان میدهد.

******♥♥♥♥******

هر کودکی یک هنرمند است ،مساله مهم “هنرمند ماندن” است.

******♥♥♥♥******

جملات زیبا از هنرمند بزرگ پیکاسو درباره هنر نقاشی

نقاشی، یک نیاز فوری به خالی کردن بار احساس‌ها و تصویرهاست.

******♥♥♥♥******

یک نقاش باید آن‌ چیزی را بیافریند که تجربه می‌کند.

******♥♥♥♥******

تمایل و کشش یک هنرمندِ آفریننده آن است که بشریت را در کنار پرتگاه متوقف کند.

******♥♥♥♥******

هنر، غبار هر روزه‌ی زندگی را از جان می‌زداید.

******♥♥♥♥******

نقاشی مقامی برتر از شعر دارد ، زیرا با بیانی واقع بین تر از شعر از روی امور آشکار طبیعت شبیه سازی می کند . ( لئوناردو داوینچی )

******♥♥♥♥******

هنر نقاشی

اگر بخواهیم بدانیم نقاشی چیست و هنر نقاشی را تعریف کنیم باید بگوییم که هنر نقاشی در واقع به تصویر درآوردن ذهنیت یا واقعه ای اتفاق اتفاده بر روی سطحی قابل ترسیم است . می توان اینگونه گفت که هنر نقاشی استفاده از رنگ ها بر روی سطوح برای شخصیت بخشیدن به سطحی خام می باشد. نقاشی هنری قدرتمند است و نقاشان به واسطه قدرت این هنر توانسته اند در طول زندگی بشر مفاهیم بسیاری را به انسان ها آموزش دهند.

حرف آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال یک پیامک زیبای هنر نقاشی به عزیزانتان ، شگفتی‌ آفرین باشید.

 

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

۹ صبح تا ۶ عصر برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

۰۲۱۹۱۵۵۹۰۰۰

برای خرید پنل اس ام اس از کد تخفیف PAINT30 استفاده نمایید و ۳۰ درصد تخفیف بگیرید.

 

ثبت نام پنل اس ام اس

 

با کد تخفیف PAINT30 از سایت مدیر پیامک با تخفیف ۳۰درصدی پنل اس ام اس تهیه نمایید. خرید پنل اس ام اس از مدیر پیامک به صورت آنی می باشد و خط خدماتی رایگان نیز ارائه می گردد. همچنین ارسال پیامک انبوه با سیم کارت نیز در پنل موجود می باشد در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید با شماره ۰۲۱۹۱۵۵۹۰۰۰ تماس بگیرید.

مطالب مرتبط:

نمونه پیامک روز بزرگداشت شیخ بهایی

ارسال دعوتنامه پیامکی به علاقمندان نقاشی

ارسال سریع پیامک

نمونه پیامک تبریک روز کودک

نمونه پیامک انتخابات

۴.۳/۵ - (۱۵ امتیاز)
ارتباط با ما

مقالات مرتبط

مشاهده بیشتر

ثبت دیدگاه

021-91559000

مشاوره و پشتیبانی