۴۰ نمونه پیامک سخنان نیچه [جدید]

دستبندی:

مناسبت ها
نمونه پیامک سخنان نیچه

نمونه پیامک سخنان نیچه در سامانه مدیر پیامک ، بهترین پنل اس ام اس با بیشترین امکانات و کمترین تعرفه پیامک با رابط کاربری ساده پاسخگوی تمامی نیازهای شماست.

نمونه پیامک سخنان نیچه

انسان بندی ست بسته میان حیوان و ابر انسان. بندی بر فراز مغاکی . فردریش نیچه

*****♥♥*****
آنگاه که آدمی (( چرایی / غایت چیست )) زندگی خویش را می شناسد ؛ آنگاه است که او از هر (( چگونه ؟ )) آسوده خاطر می شود. آدمی مشتاق نیکبختی نیست ؛ تنها انگلیسی چنین است . فردریش نیچه

*****♥♥*****
آرزو ریشه حیات ماست . اگرچه ای ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند . ولی همین ریشه مایه زندگی است . نیچه

*****♥♥*****

 پیامک سخنان نیچه

خودستایی مایل است که بوسیله شما اعتماد به خود را بیاموزد . وی از نگاههای شما تغذیه می کند و در دستهای شما تعریف و تمجید نسبت به خود را می بلعد . نیچه

*****♥♥*****
انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد . فردریش نیچه

*****♥♥*****
انسان چیزی است که بر او چیره می باید شد . فردریش نیچه

*****♥♥*****

نمونه اس ام اس سخنان نیچه

اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند . نیچه

*****♥♥*****
آن کس که نداند ؛ خواست خویش را در چیزها چگونه بگمارد ؛ دست کم معنایی بر آن خواهد افزود … و از آن ؛ این پندار زاده می شود که گاهی در آن خواست بنیاد باوری بوده است . فردریش نیچه

*****♥♥*****
آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند . نیچه

*****♥♥*****

 سخنان نیچه

اگر بت‌ها را واژگون کرده باشی کاری نکرده‌ای، وقتی واقعاْ شهامت خواهی داشت که خوی بت‌پرستی را در درون خویش از میان برداری. نیچه

*****♥♥*****
آن کس که آفرینندگی و نو آفرینی می خواهد. در نیک یا بد. ناگزیر نخست می باید با نیست و نابود کردن ارزشها آغاز کند . فردریش نیچه

*****♥♥*****

نمونه پیامک سخنان نیچه

با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بیندیش . نیچه

*****♥♥*****
آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است . فردریش نیچه

*****♥♥*****
از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچه

*****♥♥*****

 پیامک سخنان نیچه

آدم های حقیر،انسانهای والا را دیوانه میپندارند. چرا که این انسانها سرشت نامعقول تری داشته و به سمت چیزهای استثنائی جذب میشوند:چیزهایی که هیچ جذابیتی برای بسیاری از مردم ندارند . فردریش نیچه

*****♥♥*****
آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند . افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند . نیچه

*****♥♥*****
مرگ خود بهترین دلیل آسمانی انسان بودن است. فریدریش نیچه

*****♥♥*****

نمونه پیامک سخنان نیچه

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم . فریدریش نیچه

*****♥♥*****

تو میتوانی ، زیرا میخواهی ! فریدریش نیچه

*****♥♥*****

 سخنان نیچه

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!. فریدریش نیچه

*****♥♥*****

استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود. فریدریش نیچه

*****♥♥*****

جملات نیچه

دشمنان خود را دوست بدارید . زیرا بهترین جنبه های شما را به نمایش میگذارند

*****♥♥*****

خیر نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند

کسی که جنگجوست

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد

*****♥♥*****

نمونه پیامک سخنان نیچه

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند

*****♥♥*****

سیاستمدار انسان ها را به دو دسته تقسیم می کند:ابزارها و دشمنان

بلند پروازی

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید

*****♥♥*****

 پیامک سخنان نیچه

نادرستی یک حکم باعث نمیشود که آن حکم را رد کنیم احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است

*****♥♥*****

حرف کسانی که می گویند عشق ما از خودخواهی خالی است خنده دار است زیرا همه امیال ما طبق خواست قدرت ما است

*****♥♥*****

نمونه پیامک سخنان نیچه

آنچه برای یک نفر سزاوار است نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است

*****♥♥*****
سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود حکم یکسان صادر کردن برای همه یک عمل غیر اخلاقی ست

فرد خلوت نشین

فرد خلوت نشین می گوید که واقعیت در کتاب ها نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند

*****♥♥*****

 پیامک سخنان نیچه

از شادکامی دیوانه شدن بهتر از ناکامی است

*****♥♥*****

کسانی که مردم از آنها به صاحبان اخلاق یاد می کنند اگر ما اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر دوست ما باشند

*****♥♥*****

 سخنان نیچه

هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می دهد زیرا روح را با انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می کند

*****♥♥*****

یک دانشمند و انسان والا حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر است نه فرمانبردار او کمال بخش نیست سرآغاز هم نیست او فردی بی خویشتن است

*****♥♥*****
کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است

*****♥♥*****

نمونه پیامک سخنان نیچه

انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند همچنان که وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد

*****♥♥*****

اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری اصل بنیادی و اخلاقی جامعه است ولی این نفی زندگی ست. چون زندگی بهره کشیدن از دیگرانی است که ناتوان ترند

*****♥♥*****

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و توقع کمک گرفتن از دیگران در آینده با آنها ارتباط برقرار می کند

*****♥♥*****

 پیامک سخنان نیچه

هیچ پدیده ای اخلاقی نیست بلکه ما آن را اخلاقی تفسیر می کنیم

*****♥♥*****

فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است از همان ابتدا میخواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان استبداد است

*****♥♥*****

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز

*****♥♥*****

نمونه پیامک سخنان نیچه

بر فریبِ حواسِ خود پیروز شوید

*****♥♥*****

آنچه که مرا نکشد قوی ترم میسازد

*****♥♥*****

سیاستمدار آدم ها را به دو دسته تقسیم می کند :ابزار و دشمن یعنی فقط یک طبقه را می شناسند و آن هم دشمن است

*****♥♥*****

نمونه پیامک سخنان نیچه

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید

*****♥♥*****
با دیگران بودن آلودگی می آورد

*****♥♥*****

باید در تضادهای دوگانه شک کرد از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقیقت است

*****♥♥*****

نمونه پیامک سخنان نیچه

نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم احکام نادرست برای زندگی آدمی ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است

*****♥♥*****

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است

جملات فردریش نیچه

آنچه برای یک نفر سزاوار است را نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست

*****♥♥*****

نمونه پیامک سخنان نیچه

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند

*****♥♥*****

فرد خلوت نشین می گوید که واقعیت در کتاب ها نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند

*****♥♥*****

والاتر و برتر از خویش بساز ؛ ولی نخست باید خود را ساخته باشی ، استوار در جسم و روح . مبادا تنها خود را تکثیر کنی ، که بایست چیزی والاتر بسازی.

*****♥♥*****

فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن چون می داند که کسانی که او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیا دچار خواهند شد
*****♥♥*****

حرف آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال نمونه پیامک سخنان نیچه به عزیزانتان ، شگفتی‌ آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

۹ صبح تا ۶ عصر برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

۰۲۱۹۱۵۵۹۰۰۰

برای خرید پنل اس ام اس از کد تخفیف niche استفاده نمایید و ۳۰ درصد تخفیف بگیرید.

 

ثبت نام پنل اس ام اس

 

با کد تخفیف niche از سایت مدیر پیامک با تخفیف ۳۰درصدی پنل اس ام اس تهیه نمایید. خرید پنل پیامک از مدیر پیامک به صورت آنی می باشد و خط خدماتی رایگان نیز ارائه می گردد. همچنین ارسال پیامک انبوه با سیم کارت نیز در پنل موجود می باشد در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید با شماره ۰۲۱۹۱۵۵۹۰۰۰ تماس بگیرید.

مطالب بیشتر :

به این مطلب امتیاز دهید post
ارتباط با ما

مقالات مرتبط

مشاهده بیشتر

ثبت دیدگاه

021-91559000

مشاوره و پشتیبانی