۷۰ نمونه پیامک روز مولوی [جدید]

دستبندی:

مناسبت ها
نمونه پیامک روز مولوی

نمونه پیامک روز مولوی در سامانه مدیر پیامک ، بهترین پنل اس ام اس با بیشترین امکانات و کمترین تعرفه پیامک با رابط کاربری ساده پاسخگوی تمامی نیازهای شماست.

نمونه پیامک روز مولوی

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

*****♥♥*****

بشنـو این نی چون شکــایت می کـــنـد

از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی کــــنـد

کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده انـد

در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده انـد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

ای یوسف خوش نام مـا خوش می روی بر بام مــــا

ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما

ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا

*****♥♥*****

عشقت به دلم درآمد و شاد برفت
بازآمد و رخت خویش بنهاد برفت
گفتم به تکلف دو سه روز بنشین
بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت

*****♥♥*****

 پیامک روز مولوی

تا از تو جدا شده ست آغوش مرا

از گریه کسی ندیده خاموش مرا

در جان و دل و دید فراموش نه ای

از بهر خدا مکن فراموش مرا

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

مستی و عاشقی و جوانی و یار ما

نوروز و نوبهار و حمل می زند صلا

هرگز ندیده چشم جهان این چنین بهار

می روید از زمین و ز کهسار کیمیا

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید

معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید

*****♥♥*****

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو

و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو

هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن

و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو

*****♥♥*****

اس ام اس روز مولوی

از گریه کسی ندیده خاموش مرا

در جان و دل و دید فراموش نه ای

از بهر خـدا مکن فراموش مرا

*****♥♥*****

کسی که ندای درونی خود را می شنود،

نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

*****♥♥*****

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است
بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی
آنچ از غم هجران تو بر جان من است

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

گفت ای یاران زمان آن رسید

کان سر مکتوم او گردد پدید

جمله برخیزید تا بیرون رویم

تا بر آن سر نهان واقف شویم

*****♥♥*****

نردبان این جهان ما و منی است
عاقبت این نردبان افتادنی است
لاجرم هرکس که بالاتر نشست
استخوانش سخت تر خواهد شکست

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

 پیامک روز مولوی

از گریه کسی ندیده خاموش مرا
در جان و دل و دید فراموش نه ای
از بهر خـدا مکن فراموش مرا

*****♥♥*****

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است
بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی
آنچ از غم هجران تو بر جان من است

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد
آن را که وفا نیست ز عالم کم باد
دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

*****♥♥*****

ای نرگس پر خواب ربودی خواب
وی لاله سیـراب ببردی آبم
ای سنبـل پرتاپ ز تو در تابم
ای گوهر کمیاب تو را کی یابم؟

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

صد راه نشان دادم

یا راه نمی دانی

یا نامه نمی خوانی!

“مولوی”

*****♥♥*****

عشقت به دلم درآمد و شاد برفت
بازآمد و رخت خویش بنهاد برفت
گفتم به تکلف دو سه روز بنشین
بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت

*****♥♥*****

 پیامک روز مولوی

برخیز و طواف کن بر آن قطب نجات

ماننده ی حاجیان به کعبه و به عرفات

چه چسبیدی تو بر زمین چون گل تر

آخر حرکات شد کلید برکات

*****♥♥*****

علت عاشق ز علت ها جداست

عشق اسطرلاب اسرار خداست

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید

*****♥♥*****

نردبان این جهان ما و منی است

عاقبت این نردبان افتادنی است

لاجرم هرکس که بالاتر نشست

استخوانش سخت تر خواهد شکست

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

آن وقت که بحر کل شود ذات مرا

روشن گردد جمال ذرات مرا

زان می سوزم چو شمع تا در ره عشق

یک وقت شود جمله اوقات مرا

*****♥♥*****

بشنـو این نی چون شکــایت می کـــنـد

از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی کــــنـد

کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده انـد

در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده انـد

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

آدمی فربه شود از راه گوش * جانور فربه شود از حلق و نوش»

«آدمی مخفی است در زیر زبان * این زبان پرده است بر درگاه جان»

«آزمودم مرگ من در زندگی است * چون رهم زین زندگی، پایندگی است»

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید

معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید

۸ مهر روز بزرگداشت شاعر گرانقدر مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

 پیامک روز مولوی

گفت ای یاران زمان آن رسید

کان سر مکتوم او گردد پدید

جمله برخیزید تا بیرون رویم

تا بر آن سر نهان واقف شویم

*****♥♥*****

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو

و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو

هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن

و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

ای یوسف خوش نام مـا خوش می روی بر بام مــــا

ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما

ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

عشقت به دلم درآمد و شاد برفت

بازآمد و رخت خویش بنهاد برفت

گفتم به تکلف دو سه روز بنشین

بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

مستی و عاشقی و جوانی و یار ما

نوروز و نوبهار و حمل می زند صلا

هرگز ندیده چشم جهان این چنین بهار

می روید از زمین و ز کهسار کیمیا

*****♥♥*****

گر در طلب لقمه نانی نانی

گر در طلب گوهر کانی کانی

این نکته رمز اگر بدانی دانی

هرچیز که اندر پی آنی آنی

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

از گریه کسی ندیده خاموش مرا

در جان و دل و دید فراموش نه ای

از بهر خـدا مکن فراموش مرا

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

برخیز و طواف کن بر آن قطب نجات

ماننده ی حاجیان به کعبه و به عرفات

چه چسبیدی تو بر زمین چون گل تر

آخر حرکات شد کلید برکات

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

 پیامک روز مولوی

آن وقت که بحر کل شود ذات مرا

روشن گردد جمال ذرات مرا

زان می سوزم چو شمع تا در ره عشق

یک وقت شود جمله اوقات مرا

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

آدمی فربه شود از راه گوش * جانور فربه شود ازحلق و نوش»

«آدمی مخفی است در زیر زبان * این زبان پرده است بر درگاه جان»

«آزمودم مرگ من در زندگی است * چون رهم زین زندگی، پایندگی است»

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

بشنـو این نی چون شکــایت می کـــنـد

از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی کــــنـد

کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده انـد

در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده انـد

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

 پیامک روز مولوی

بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان ها

تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان ها

بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها

تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحان ها

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

گفت ای یاران زمان آن رسید

کان سر مکتوم او گردد پدید

جمله برخیزید تا بیرون رویم

تا بر آن سر نهان واقف شویم

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

ای یوسف خوش نام مـا خوش می روی بر بام مــــا

ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما

ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید

معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید

۸مهر روز بزرگداشت شاعر گرانقدر مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

گفت ای یاران زمان آن رسید

کان سر مکتوم او گردد پدید

جمله برخیزید تا بیرون رویم

تا بر آن سر نهان واقف شویم

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

 پیامک روز مولوی

مستی و عاشقی و جوانی و یار ما

نوروز و نوبهار و حمل می زند صلا

هرگز ندیده چشم جهان این چنین بهار

می روید از زمین و ز کهسار کیمیا

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو

و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو

هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن

و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو

۸مهر روز بزرگداشت شاعر گرانقدر مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

ای قوم بـه حج رفتـه کجایید کجایید

معشـوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشـوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســرگشته شمـــا در چــه هوایید

۸ مهر روز بزرگداشت مولوی بر شما دوست فرهیخته گرامی باد

*****♥♥*****

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

و اندر دل آتش درآ پـــروانـه شــو پروانــــــه شو

هـم خـویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن

وآنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو

هشتم مهر روز بزرگداشت مولونا گرامی باد

*****♥♥*****

نمونه اس ام اس روز مولوی

نردبان این جهان ما و منی است
عاقبت این نردبان افتادنی است
لاجرم هرکس که بالاتر نشست
استخوانش سخت تر خواهد شکست

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است
بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی
آنچ از غم هجران تو بر جان من است

روز بزرگداشت مولانا جلال الدین رومی بر جان های عاشق خجسته باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

عمر که بی‌عشق رفت هیچ حسابش مگیر
آب حیاتست عشق در دل و جانش پذیر

۸ مهر روز گرامیداشت مولوی بر عاشقان مبارک باد

*****♥♥*****

یک ساعت عشق صد جهان بیش ارزد
صد جان به فدای عاشقی باد‌ ای جان

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

ماییم که از باده‌ی بی‌جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
گویند سرانجام ندارید شما
ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم

عرض تبریک بزرگداشت مولوی به دوست فرهیخته و گرامی

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

بیرون ز جهان و جان یکی دایه‌ی ماست
دانستن او نه درخور پایه‌ی ماست
در معرفتش همین قدر می‌دانم
ما سایه اوئیم و جهان سایه ماست

۸ مهر روز بزرگداشت مولوی آن شوریده عاشق مبارک

*****♥♥*****

اندر سر ما همت کاری دگر است
معشوقۀ خوب ما نگاری دگر است
والله که به عشق نیز قانع نشویم
ما را پس از این خزان بهاری دگر است

روز بزرگداشت مولانا شاد باد

پیامک روز مولوی

عشقت به دلم درآمد و شاد برفت
بازآمد و رخت خویش بنهاد برفت
گفتم به تکلف دو سه روزی بنشین
بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت

روز بزرگداشت مولوی گرامیباد

*****♥♥*****

نی من منم ، نی تو توئی ، نی تو منی
هم من منم ، هم تو توئی ، هم تو منی

من با تو چنانم ای نگار ختنی
کاندر غلطم که من توام یا تو منی

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

ای شب آشفته برو وی غم ناگفته برو
ای خرد خفته برو دولت بیدار بیا

ای دل آواره بیا وی جگر پاره بیا
ور ره در بسته بود از ره دیوار بیا

هر کسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

 پیامک روز مولوی

بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی.

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

سخن را چو بسیار آرایش کنند، هدف فراموش می شود.

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

اندیشه کردن به اینکه چه بگویم، بهتر است از پشیمانی.

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

ای برادر تو همه اندیشه ای / مابقی خود استخوان و ریشه ای

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

آتشی از عشق در خود برفروز / سر به سر فکر و عبارت را بسوز

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی / زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد.

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

از کسی پرسیدند: چند سال داری؟
گفت: هجده، هفده، شاید شانزده، احتمالاً پانزده

رندی گفت: از عمر چرا می دزدی؟ اینطور که تو پس پس می روی، به شکم مادرت باز می گردی!

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی.

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

چون جواب احمق آمد خامشی / این درازی در سخن چون می‌کشی؟

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

هر که بی‌باکی کند در راه دوست / رهزن مردان شد و نامرد اوست

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

آتشی از عشق در خود برفروز / سربه‌سر فکر و عبارت را بسوز

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

 پیامک روز مولوی

اگر دمی به قلب خود گوش فرا دهی سرمد همه بزرگان خواهی شد.

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

در این خاک، در این پاک، به جز عشق، به جز مهر، دگر هیچ نکاریم.

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

گر در طلب لقمه نانی نانی / گر در طلب گوهر کانی کانی

این نکته رمز اگر بدانی دانی / هر چیز که اندر پی آنی آنی

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

در پی هر گریه آخر خنده ای است.

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

بر قضای عشق دل بنهاده‌اند / عاشقان در سیل تند افتاده‌اند

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

یکدمی بالا و یک دم پست عشق / گر به در انبانم دست عشق

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز مولوی

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

روز بزرگداشت مولانا مبارک

*****♥♥*****

اس ام اس روز مولوی

علت عاشق ز علت ها جداست / عشق اسطرلاب اسرار خداست

روز بزرگداشت مولانا مبارک

حرف آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال نمونه پیامک روز مولوی به عزیزانتان ، شگفتی‌ آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

۹ صبح تا ۶ عصر برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

۰۲۱۹۱۵۵۹۰۰۰

برای خرید پنل اس ام اس از کد تخفیف molavi استفاده نمایید و ۳۰ درصد تخفیف بگیرید.

 

ثبت نام پنل اس ام اس

 

با کد تخفیف molavi از سایت مدیر پیامک با تخفیف ۳۰درصدی پنل اس ام اس تهیه نمایید. خرید پنل پیامک از مدیر پیامک به صورت آنی می باشد و خط خدماتی رایگان نیز ارائه می گردد. همچنین ارسال پیامک انبوه با سیم کارت نیز در پنل موجود می باشد در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید با شماره ۰۲۱۹۱۵۵۹۰۰۰ تماس بگیرید.

مطالب بیشتر:

نمونه پیامک بسیار زیبا با موضوع خدا

نمونه پیامک روز درختکاری

نمونه پیامک شب جمعه و یاد اموات

نمونه پیامک تلخ خداحافظی

نمونه پیامک روز دختر

نمونه پیامک روز صنایع دستی

نمونه پیامک روز کتاب و کتابخوانی

نمونه پیامک روز تئاتر

نمونه پیامک ماه شعبان

نمونه پیامک روز بسیج

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارتباط با ما

مقالات مرتبط

مشاهده بیشتر

ثبت دیدگاه

021-91559000

مشاوره و پشتیبانی