۴۰ نمونه پیامک روز جانباز [جدید]

دستبندی: پیامک

نمونه پیامک روز جانباز

نمونه پیامک روز جانباز را در سایت مدیر پیامک برای شما عزیزان گرد آوری کردیم . شما می توانید برای ارسال پیامک های انبوه از پنل های اختصاصی مدیر پیامک استفاده کنید با ما همراه باشید.   

نمونه پیامک روز جانباز

جانباز ؛ مجروح ترین غزل دیوان عشق اسـت کـه در فضای ایثار منتشر می‌شود .
روز جانباز خجسته باد

*****♥♥*****

بی دست می‌توان پرید ؛ بی چشم خوب تر میتوان دید
جانبازان آیت روشن این مدعایند.
پزشک سنگری

*****♥♥*****

 پیامک روز جانباز

بـه سلامتی اونایی کـه فکر پرواز

پاهاشونو ازشون گرفت !

*****♥♥*****

جانباز، آلبوم تماشایی خاطرات سرخی اسـت کـه از دلاورمردی هاي‌ عباس گونه هاي‌ میهن، بـه جا مانده اسـت.

*****♥♥*****

نمونه اس ام اس روز جانباز

جانبازان، یادگاران روزهای عشق و حماسه اند؛ خاطرات مجسّم سال هایي کـه درهای آسمان بـه روی عاشقان باز بودو فرشتگان در آسمانِ زمین گرم گلچینی بودند.

*****♥♥*****
اي جانباز! فراتِ جان تو، سقّاي خیمه هاي‌ تشنگان میهن بود تا امروز، در سایه امن ایمان، عبّاس«علیه السلام» را در آیینه چهره تو ببینیم.
ولادت حضرت ابوالفضل«علیه السلام» و روز جانباز خجسته باد.

*****♥♥*****

 روز جانباز

جانبازان ؛ یادگاران روزهای عشق و حماسه اند ؛ خاطرات مجسّم سال هایي کـه درهای آسمان بـه روی عاشقان باز بودو فرشتگان در آسمانِ زمین گرم گلچینی بودند .روز جانباز مبارک

*****♥♥*****

جانباز یعنی قلّه وارستگی در اوج شکستگی و زیستن بدون دل‌ بستگی .
روز جانباز مبارک

*****♥♥*****

 پیامک روز جانباز

اي جانباز ! زخم تنت ستاره دنباله داری اسـت کـه یادآور نادیده هاي‌ آسمان کربلاست .
روز جانباز خجسته باد

*****♥♥*****

جانباز یعنی قلّه وارستگی در اوج شکستگی و زیستن بدون دل‌ بستگی.
روز جانباز مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

جانباز، با لبخند زخم خویش، خاطرات خفته عباس«علیه السلام» را در کربلا بیدار میکند.
ولادت حضرت ابوالفضل«علیه السلام» و روز جانباز خجسته باد.

*****♥♥*****

جانبازان، تمثال وفاداری و ایثار، شکوه زخم و زیبایی و تصویرگر ایمانند.
ولادت حضرت ابوالفضل«علیه السلام» و روز جانباز خجسته باد.

*****♥♥*****

 پیامک روز جانباز

جانبازان، یادگاران روزهای عشق و حماسه اند؛ خاطرات مجسّم سال هایي کـه درهای آسمان
بـه روی عاشقان باز بودو فرشتگان در آسمانِ زمین گرم گلچینی بودند.
ولادت حضرت ابوالفضل«ع» و روز جانباز خجسته باد.

*****♥♥*****

خجسته باد نورانیت خانه هایي کـه در سایه شمع وجود جانبازان، ذرّه ذرّه بـه آسمان نزدیک تر میشوند.

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

خجسته باد نورانیت خانه هایي کـه در سایه شمع وجود جانبازان ؛ ذرّه ذرّه بـه آسمان نزدیک تر می‌شوند . روز جانباز خجسته باد

*****♥♥*****

روز جانباز ؛ یادآور سال هاي‌ آتش بـه جانی شقایق ها ؛ گرامی باد

*****♥♥*****

 پیامک روز جانباز

جانباز ؛ آلبوم تماشایی خاطرات سرخی اسـت کـه از دلاورمردی هاي‌ عباس گونه هاي‌ میهن ؛ بـه جا مانده اسـت .

روز جانباز خجسته باد

*****♥♥*****

کوله بار زخمتان ؛ در روز میلاد اباالفضل « ع »سرشار از نسیم شفاعت و عنایت باد .
روز جانباز خجسته باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

درود بر تو اي جانباز کـه زیباترین فرصت پرواز را در بال هاي‌ شکسته ات می‌توان یافت .
روز جانباز خجسته باد

*****♥♥*****

جانباز ؛ با لبخند زخم خویش ؛ خاطرات خفته عباس « ع » را در کربلا بیدار می‌کند .
ولادت حضرت ابوالفضل «ع » روز جانباز خجسته باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

اي جانباز ! فراتِ جان تو ؛ سقّاي خیمه هاي‌ تشنگان میهن بود تا امروز ؛ در سایه امن ایمان ؛ عبّاس«ع» را در آیینه چهره تو ببینیم .

روز جانباز مبارک

*****♥♥*****

جانباز ؛ شعله اي از جان اباالفضل « ع » اسـت کـه شمع ایمان را در زمانه خود روشن نگه می دارد .
ولادت حضرت ابوالفضل « ع » و روز جانباز خجسته باد

*****♥♥*****

 پیامک روز جانباز

جانبازان ؛ تمثال وفاداری و ایثار ؛ شکوه زخم و زیبایی و تصویرگر ایمانند .
روز جانباز خجسته باد

*****♥♥*****

ای جانباز! زخم تنت ستاره دنباله داری است که یادآور نادیده های آسمان کربلاست.
ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز مبارک باد.

*****♥♥*****

 پیامک روز جانباز

جانباز یعنی قله وارستگی
در اوج شکستگی و زیستن بدون دل‌ بستگی
جانبازان یادگاران روزهای عشق و حماسه‌اند
خاطرات مجسم سالهایی
کـه درهای آسمان بـه روی عاشقان باز بود
و فرشتگان در آسمان زمین گرم گلچینی بودند
روز جانباز خجسته باد…

*****♥♥*****

جانبازان، یادگاران روزهای عشق و حماسه اند؛ خاطرات مجسّم سال هایی که درهای آسمان
به روی عاشقان باز بودو فرشتگان در آسمانِ زمین گرم گلچینی بودند.
ولادت حضرت ابوالفضل«ع» و روز جانباز خجسته باد.

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

به سلامتی اونایی که فکر پرواز
پاهاشونو ازشون گرفت !
ولادت حضرت ابوالفضل«ع» و روز جانباز خجسته باد.

*****♥♥*****

سلام بر تو‌ای جانباز که زیباترین فرصت پرواز را در بال‌های شکسته‌ات می‌توان یافت.
ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز مبارک باد.

*****♥♥*****

نمونه اس ام اس روز جانباز

بی دست می توان پرید ، بی چشم خوب تر میتوان دید
جانبازان آیت روشن این مدعایند.

*****♥♥*****

جانباز ، زخمی ترین غزل دیوان عشق است که در فضای ایثار منتشر می شود .
روز جانباز مبارک باد .

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

جانبازان، تمثال وفاداری و ایثار، شکوه زخم و زیبایی و تصویرگر ایمانند.
ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز مبارک باد.

*****♥♥*****

جانباز ، شعله ای از جان اباالفضل ( ع ) است که شمع ایمان را در زمانه خود روشن نگه می دارد .
ولادت حضرت ابوالفضل ( ع ) و روز جانباز مبارک باد .

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

ای جانباز! فراتِ جان تو، سقّای خیمه های تشنگان وطن بود تا امروز، در سایه امن ایمان،
عبّاس (ع) را در آیینه چهره تو ببینیم.
ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز مبارک باد.

*****♥♥*****

جانباز، با لبخند زخم خویش، خاطرات خفته
عباس(ع) را در کربلا بیدار می کند.
ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز مبارک

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

کوله بار زخمتان
در روز میلاد اباالفضل(علیه السلام)
سرشار از نسیم شفاعت و عنایت باد.
ولادت حضرت ابوالفضل(ع)
و روز جانباز مبارک باد.

*****♥♥*****

جانباز، آلبوم تماشایی خاطرات سرخی است که از دلاورمردی های
عباس گونه های وطن، به جا مانده است.
ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز مبارک باد.

*****♥♥*****

روز جانباز ، یادآور سال های آتش به جانی شقایق ها ، گرامی باد .

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

مبارک باد نورانیت خانه‌هایی
که در سایه شمع وجود جانبازان
ذره ذره به آسمان نزدیک تر می‌شوند
روز جانباز مبارک باد

*****♥♥*****

سلام بر عباس و سلام بر همه جانبازانی که با اقتدا به امام خود و بذل جانشان، مفهوم رشادت و جانبازی را در عصر ما محقق ساختند…
عیدتان مبارک!

*****♥♥*****

 پیامک روز جانباز

میلاد اباالفضل (ع)، ماهتاب شب های غریبی حسین(ع)
و اسوه باشکوه جانبازی مبارک باد

*****♥♥*****

غمگین مباش که یک جانباز هستی
خوشحال باش
میدانی چرا؟!…
چون بالهایت هنوز سر جایشان هستند.

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

گنجینه ای ز درد است جانباز شیمیایی
اسطوره نبرد است جانباز شیمیایی
در اوج قله عشق، دارد مکان یقینا
مصداق ناب مرد است جانباز شیمیایی

*****♥♥*****

همچو.. دریای جنوب.. پاک و مغروری تو
از آفتِ شهرت و مقام دوری تو
روشن دلِ.. جانبازِ… بسیجیِ وطن
صدها درود بر این صبوریِ تو

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

کوله بردوش و چفیه برگردن
زیر باران نور، برگشتی
زخمی، اما هنوز هم چون کوه
محکم و پرغرور برگشتی…

*****♥♥*****

دلت، آیینه شکیبایی
بر لبت، آیه های سبز امید
روحت از شوق آسمان، لبریز
چشم های تو خانه خورشید!

*****♥♥*****

 پیامک روز جانباز

ماند در خاکِ جبهه و گُل داد
دست های بهارآورِ تو
یاد آن روزهای خون و نبرد
مانده در ذهن سرخ سنگر تو

*****♥♥*****

گرچه بالت شکست و قلبت سوخت
باز در آرزوی پَر زدنی
آی جانبازِ مهربانِ صبور
پدر خوب سربلندِ مَنی…

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

چون هوای حضرت جانان کنند
طی راه عاشقی آسان کنند
گر بُوَد هفتاد وادی پیش پای
پای کوبان عزم آن میدان کنند
رسم جانبازی به راه دلبران
تا چه باشد، سرسپاران آن کنند
یک ره از مرز ولا جوشن خرند
یک ره از جنس وفا خفتان کنند
سر به کف گیرند و در ناورد عشق
جان فدای آن امیر جان کنند
هر زمان خواهند جانی تا مگر
در منای یار خود قربان کنند
پرشکسته، جان به کف، تا کوی عشق
ره شناسان رهروی زین سان کنند

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

حماسه ساز بزرگ زمانه جانباز است
فراتر از همه بی کرانه جانباز است
شکوه خنده خورشید از نهایت اوست
فروغ آینه ها را نشانه جانباز است
کسی که صبحدم از بوی دلبرانه عشق
به بوستان فلق زد جوانه جانباز است
شهید زنده، روایتگر حماسه فتح
شعور منتشر جاودانه جانباز است
کسی که خرمن بیداد را ابوذروار
میان شعله کشد صد زبانه جانباز است
حسین علیه السلام را به علمدار کربلا مانَد
به سمت پهنه دریا روانه جانباز است
کسی به همت مردانِ مردِ ما نرسد
بیا که مرغ بلندآشیانه جانباز است
فسانه ها ز تو خواهند گفت مردم ما
به هر زمان که مسیح فسانه جانباز است
به آستانه عشق اندر آی چون عباس علیه السلام
که هرکه هست در این آستانه جانباز است
به پاره پاره تن کهکشانی ات سوگند
که یادگار سترگ زمانه جانباز است

*****♥♥*****

 پیامک روز جانباز

دست هایم مال تو ای دست بیعت با خدا
چشم هایم را بگیر و پابه پای من بیا
پای من آنِ تو باد ای پایمرد راه حق
فرصتی ده تا که همراهت بیایم تا خدا
مرد من ای مرد زخمی مرد جبهه مرد جنگ
می دهد گلْ زخم هایت بوی خاک کربلا
لحظه های خانه از تو سبز می روید مدام
سبز چون پاجوش همرزم تو، نخل سرجدا
در قنوت عشق تا نور از جبین ات می چکد
آستین خالی ات پر می شود از ربّنا
چلچراغ خانه! من چله نشینت گشته ام
خضر من! من را ببر تا چشمه رمز بقا
من که ام؟ مجذور تو در آینه، ای طیف عشق
پس مرا تکثیر کن آیینه! در آیینه ها
هستی ام وقف ضریح عشقت ای قدیس مرد
از کرم مقبول فرما از من این موقوفه را

*****♥♥*****

اس ام اس روز جانباز

تقدیم به همسران جانبازان
دست‌هایت کبوتر شدند
پاهایت منتشر در خاک
و حالا همسرت
فرشته‌ای‌ست
که صندلی چرخدار تو را
به نماز جمعه می‌برد.
عبدالرحیم سعیدی راد

*****♥♥*****

هرگز ننوشت آنچه برازنده‌ی توست
تاریخ که تا همیشه شرمنده‌ی توست
ایثار، وفا، عشق، عمل، آینه، صبر
این‌ها همه محتوای پرونده‌ی توست

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

آنچه در آیین جانبازان ایران دیده ام
دیده اول، روشن از آیینه جان دیده ام
دست و پا گم گشتگان را تا به معراج حضور
در منای عشق و سرمستی، سرافشان دیده ام
در شبستان ولا، رخسارشان مهتاب گون
هاله پیوند سحر از نور ایمان دیده ام
تا جوان را خرمی بخشند از لطف بهار
دامنی رنگین تر از گل های عرفان دیده ام
تا برآید از دل شب، آفتاب مردمی
مهر را بر گردشان آیینه گردان دیده ام
این شقایق های سوزان را به صحرای جنون
سرخوش از پیمانه گلگون پیمان دیده ام
این یکی را شب چراغ معبر آزادگی
آن یکی را مهر در صبح گریبان دیده ام
عزمشان چون صخره الوند، سخت و استوار

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

جانباز یعنی شهید زنده
در او نور خدا برفروخته و فروزنده
یارانش به خدا پیوستند
و او هنوز از قافله دوستان جا مانده
شهیدان زودتر از او رفتند
و او در درون در حال ذوب و به
زودی زود با دلی آرام به خدا پیوسته

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز جانباز

جانباز، ای مظهر مهر و وفا
جانباز، ای غنچه عشق و صفا
جانباز، ای معلم درس شهید
جانباز، ای پرنده شکر و امید
جانباز، کارتو ، امر خدایی است
جانباز، نفست، حکم الهی است
جانباز، سنگرت، سنگر نور است
جانباز، پرچمت، پرچم شور است
جانباز، پیکرت، وصف حسینی است
جانباز، هدیه ات، تحفه زمینی است

*****♥♥*****

حرف آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال نمونه پیامک روز جانباز به عزیزانتان ، شگفتی‌ آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

۹ صبح تا ۶ عصر برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

۰۲۱۹۱۵۵۹۰۰۰

برای خرید پنل اس ام اس از کد تخفیف janbaz استفاده نمایید و ۳۰ درصد تخفیف بگیرید.

 

ثبت نام پنل اس ام اس

 

با کد تخفیف janbaz از سایت مدیر پیامک با تخفیف ۳۰درصدی پنل اس ام اس تهیه نمایید. خرید پنل پیامک از مدیر پیامک به صورت آنی می باشد و خط خدماتی رایگان نیز ارائه می گردد. همچنین ارسال پیامک انبوه با سیم کارت نیز در پنل موجود می باشد در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید با شماره ۰۲۱۹۱۵۵۹۰۰۰ تماس بگیرید.

مطالب بیشتر :

 پیامک روز هلال احمر

 پیامک ازدواج پیامبر و حضرت خدیجه

 پیامک روز عکاس

نمونه پیامک هفته دفاع مقدس

 پیامک روز مولوی

 پیامک تبریک عقد و عروسی

نمونه پیامک روز جوان

نمونه پیامک بسیار زیبا با موضوع خدا

نمونه پیامک روز درختکاری

 پیامک شب جمعه و یاد اموات

به این مطلب امتیاز دهید post
ارتباط با ما

مقالات مرتبط

مشاهده بیشتر

ثبت دیدگاه

021-91559000

مشاوره و پشتیبانی