نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

۵۰ نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش [جدید]

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش را در سایت مدیر پیامک برای شما عزیزان گرد آوری کردیم . شما می توانید برای ارسال پیامک های انبوه از پنل های اختصاصی مدیر پیامک استفاده کنید با ما همراه باشید. 

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

تربیت بدنی واژه ای است به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان و مسیر الهی آن که با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان جسمانی ، روحانی ، تعقلی ، اجتماعی و اعتقادی انسان را به کمال می رساند.

روز ورزش مبارک

*****♥♥*****

ورزش به عنوان پدیده اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی و بنیادی در زندگی امروز دارد. ورزش رمز سلامت ، تندرستی و پویایی است و توسعه آن ، ارتقاء سلامت عمومی و افزایش روحیه و نشاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

هفته تربیت بدنی و ورزش مبارک باد

*****♥♥*****

 پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ز نیرو بود مرد را راستی

ز سستی کژی زاید و کاستی

هفته تربیت بدنی و ورزش

به همه ی ورزشکاران و ورزش دوستان

مبارک باد

تبریک روز تربیت بدنی

*****♥♥*****

روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش است را به کلیه ی جامعه ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می نمایم.

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

تن زنده والا به ورزندگی است؛ که ورزندگی مایه ی زندگی است.

به ورزش گرای و سرافراز باش؛ که فرجام سستی سرافکندگی است.

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

*****♥♥*****

ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک پدیده تربیتی سازنده ، مفید در غنای فرهنگی جامعه اهمیت است

هفته تربیت بدنی و ورزش بر تمام ورزشکاران مبارک باد

تبریک روز تربیت بدنی

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش یعنی سلامتی ، سلامتی یعنی زندگی

روز تربیت بدنی و ورزش مبارک باد

*****♥♥*****

بر همه ما واجب است که ورزش را در تمام زمینه ها جدی بگیریم.(مقام معظم رهبری)

روز تربیت بدنی مبارک باد

*****♥♥*****

ورزش هیچگاه محدود به زمان ، مکان ، جنس و سن نبوده است.

هفته تربیت بدنی و ورزش مبارک باد

پیام تبریک روز تربیت بدنی

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش ، اطمینان و اعتماد نفس در انسان ایجاد می‏کند وجوان را به خودش مطمئن و خاطر جمع می کند.

“مقام معظم رهبری”

*****♥♥*****

پیام تبریک روز تربیت بدنی

امام سجاد (ع) در رساله حقوق می فرمایند :

بدن تو بر تو حقی دارد. حق آنست که آنرا سالم ، نیرومند و مقاوم در برابر شداید و سختیها و در کمال نشاط نگهداری.

روز تربیت بدنی مبارک باد

*****♥♥*****

روز تربیت بدنی روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است

هفته تربیت بدنی گرامی باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش در ایران باستان ، با هدف سلامت ، شادابی و آماده بودن برای دفاع از وطن پا گرفت و هدف اصلی آن ، تربیت جوانان بود

روز تربیت بدنی مبارک باد

*****♥♥*****

سلام! مثل روزهای گذشته ، با بوی تازه خورشید برخیز؛ با عطر فرحناک شادمانی ها. یک ، دو ، سه؛ لبخند زندگی ، تبسمِ هستی ، یک پارچه سرور. ریه ات را از اکسیژن پاک تندرستی سرشار کن! قدم بزن! سطرهای صحیح جوارح ات چنین می گویند کـه کتابِ آینده برای توست. برخیز و همگام با ورزش ، همپای نرمش ، تمامیِ اندوه های ژولیده روزانه را دور بریز!

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

*****♥♥*****

اس ام اس روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و برهمین اساس نه تنها یک روز ، بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار میدهد

روز تربیت بدنی مبارک باد

*****♥♥*****

ورزش عرصه توقف ناپذیری است که برای آن حد و مرزی به لحاظ توسعه و پیشرفت وجود ندارد و باید دو چندان بکوشیم تا از قافله رشد عقب نمانیم.

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

حقّ فرزند بر پدرش این است که به او شنا کردن بیاموزد

روز ورزش مبارک باد

*****♥♥*****

انسان برای رسیدن به کمال انسانیت در مسیر الهی نیاز به تقویت و تربیت روح و وجود انسانی خود را دارد

و این امر میسر نمی شود مگر با تربیت بدن با ورزش ، که یکی از مکملهای غذایی بدن است

روز تربیت بدنی مبارک باد

*****♥♥*****

پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

امام سجاد (ع) در رساله حقوق می فرمایند:

بدن تو بر تو حقی دارد. حق آنست که آنرا سالم نیرومند و مقاوم در برابر شداید و سختیها و در کمال نشاط نگهداری.

*****♥♥*****

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و برهمین اساس نه تنها یک روز، بلکه تمام روزها و

ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار میدهد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش عرصه توقف ناپذیری است که برای آن حد و مرزی به لحاظ توسعه و پیشرفت وجود ندارد و باید دو چندان بکوشیم تا از قافله رشد عقب نمانیم.

*****♥♥*****

روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش است را به کلیه ی جامعه ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می نمایم.

*****♥♥*****

 پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش، همان طور که بر جسم آدمی تأثیر می گذارد، بر روح و روان او هم تأثیر دارد

*****♥♥*****

روز تربیت بدنی روز اندیشیدن به روش های توسعه

و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است

*****♥♥*****

بدن تو بر تو حقی دارد

حق آنست که آن را سالم

نیرومند و مقاوم

در برابر شداید و سختی ها

و در کمال نشاط نگهداری

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش کردن باعث ایجاد نشاط در بدن و بهبود کارآیی شما در طی شبانه روز خواهد شد

تربیت بدنی واژه ای است به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان و مسیر الهی ٱن که با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان جسمانی ، روحانی ، تعقلی ، اجتماعی و اعتقادی انسان را به کمال می رساند

*****♥♥*****

روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش است را به کلیه ی جامعه ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می نمایم.

*****♥♥*****

ز نیرو بود مرد را راستی

ز سستی کژی زاید و کاستی

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

تن زنده والا به ورزندگی است؛که ورزندگی مایه ی زندگی است.

به ورزش گرای و سرافراز باش؛که فرجام سستی سرافکندگی است.

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

*****♥♥*****

ورزش، همان طور که بر جسم آدمی تأثیر می گذارد، بر روح و روان او هم تأثیر دارد

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

*****♥♥*****

بدن تو بر تو حقی دارد

حق آنست که آن را سالم

نیرومند و مقاوم

در برابر شداید و سختی ها

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی

برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر

در سطح جامعه ورزش است را به کلیه ی جامعه

ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می نمایم.

*****♥♥*****

انسان برای رسیدن بـه کمال انسانیت

نیاز بـه تقویت و تربیت روح و وجود انسانی خود را دارد

و این امر میسر نمیشود مگر با تربیت بدن با ورزش

کـه یکی از مکملهای غذایی بدن اسـت

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و

برهمین اساس نه تنها یک روز بلکه تمام روزها و

ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

ورزش عرصه توقف ناپذیری است که

برای آن حد و مرزی به لحاظ توسعه و پیشرفت وجود ندارد

و باید دو چندان بکوشیم تا از قافله رشد عقب نمانیم

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد.

*****♥♥*****

پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

شادابی و آماده بودن برای دفاع از وطن پا گرفت

و هدف اصلی آن، تربیت جوانان بود

*****♥♥*****

برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر

در سطح جامعه ورزش است را به کلیه ی جامعه

ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می نمایم.

*****♥♥*****

اس ام اس روز تربیت بدنی و ورزش

و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است

روز تربیت بدنی مبارک باد.

*****♥♥*****
بدن تو بر تو حقی دارد

حق آنست که آن را سالم

نیرومند و مقاوم

در برابر شداید و سختی ها

و در کمال نشاط نگهداری

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

روز و هفته تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش است را به کلیه‌ی جامعه ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می‌کنم.

*****♥♥*****

پیامک و مسیج برای هفته ورزش
تربیت بدنی واژه‌ای است به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان و مسیر الهی آنکه با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی انسان را به کمال می‌رساند.

*****♥♥*****

ورزش، همانگونه که بر جسم آدمی تأثیر می‌گذارد، بر روح و روان او هم تأثیر دارد

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

*****♥♥*****

نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و بر همین اساس نه تنها یک روز، بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

*****♥♥*****

 پیامک روز تربیت بدنی و ورزش

انسان برای رسیدن به کمال انسانیت در مسیر الهی نیاز به تقویت و پرورش روح و هستی انسانی خود دارد و این امر میسر نمی‌شود مگر با تربیت بدن با ورزش، که یکی از مکمل‌های غذایی بدن است

*****♥♥*****

حرف آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال نمونه پیامک روز تربیت بدنی و ورزش به عزیزانتان ، شگفتی‌ آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

۹ صبح تا ۶ عصر برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

۰۲۱۹۱۰۹۹۹۹۸

برای خرید پنل اس ام اس از کد تخفیف varzesh استفاده نمایید و ۳۰ درصد تخفیف بگیرید.

 

ثبت نام پنل اس ام اس

 

با کد تخفیف varzesh از سایت مدیر پیامک با تخفیف ۳۰درصدی پنل اس ام اس تهیه نمایید. خرید پنل پیامک از مدیر پیامک به صورت آنی می باشد و خط خدماتی رایگان نیز ارائه می گردد. همچنین ارسال پیامک انبوه با سیم کارت نیز در پنل موجود می باشد در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید با شماره ۰۲۱۹۱۰۹۹۹۹۸ تماس بگیرید.

مطالب بیشتر :

 پیامک دوستی

 پیامک شهادت امام حسن مجتبی

نمونه پیامک تسلیت مطهری

 پیامک روز عفاف و حجاب

نمونه پیامک شکر گزاری خدا

 پیامک حقیقت تلخ

نمونه پیامک روز قدس

نمونه پیامک منت کشی و آشتی کردن

نمونه پیامک متولدین بهمن

نمونه پیامک تولد اسفند ماهی

۵/۵ - (۱ امتیاز)
نوشته‌های پیشین
۹۰ نمونه پیامک منت کشی و آشتی کردن [جدید]
نوشته‌ی بعدی
۵۰ نمونه پیامک روز قدس [جدید]

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

*

code

98 99 09 91 - 021

مشاوره و پشتیبانی

فهرست