نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

۷۰ نمونه پیامک تسلیت امام خمینی [جدید]

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی را در سایت مدیر پیامک برای شما عزیزان گرد آوری کردیم . شما می توانید برای ارسال پیامک های انبوه از پنل های اختصاصی مدیر پیامک استفاده کنید با ما همراه باشید.   

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

یارب قوام راه خمینی مدام باد

جاوید رهبر ره و خط قیام باد

هجر امام؛ جان ودل از مومنین شکست

بر جان آن شکسته دلان صد سلام باد

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

اماما حرمت ایران تو بودی

تمام روح این سامان تو بودی

ز چشمم سیل اشک سرخ جاری است

دلم سرشار از ابر بهاری است

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

 پیامک تسلیت امام خمینی

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز

بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز

رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا

لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

ای خمینی ای مسیحای زمان

ای تسلای دل و آرام جان

یاد تو ما را چراغ روشن است

عشق تو همواره در جان و تن است

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

ناگاه با عروج تو چون روبرو شدیم

در انزوای تلخ غریبی فرو شدیم

دنبال تو تمام زمان را ورق زدیم

با دست های خالی خود روبرو شدیم

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

اس ام اس تسلیت امام خمینی

تا از تن تبدار زمین روح خدا رفت

بالندگی از همت عنقایی ما رفت

آن ابر که گل هم قدم بارش او بود

سیراب نکرده عطش دشت، چرا رفت؟

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

افسوس که نو بهار آخر گردید

آن باغ پر از شکوفه پر پر گردید

اندوه، اندوه از فراق آن گل

کز بوی خوشش جهان معطر گردید

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

اس ام اس وفات امام خمینی

اماما از فراغت جان ما سوخت

ز سوز درد و داغت جان ما سوخت

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

دنیا به عزای تو یتیمانه گریست

هر مرد و زن و عاقل و دیوانه گریست

من کودک معصوم یتیمی دیدم

آنروز چه مظلوم و غریبانه گریست

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک رحلت امام خمینی

او امام عاشقی های من است

پیشگام عاشقی های من است

او زِ هَر بندی رهامان کرد و رفت

با خداوند آشنامان کرد و رفت

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

خدایا این چه غوغایی است اینجا

که گوید با شما درد دل ما

اماما رفتنت آتش به جان زد

نه تنها جان که بر روح جهان زد

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

ای به خالِ لب دلدار گرفتار بیا

ای انالحق زده منصور سَرِدار بیا

رفتی و خون ز دل و دیده من جاری شد

ای امید دل خندانِ دل افکار بیا

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

 پیامک تسلیت امام خمینی

تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی

تو طبیب همه ای از چه تو بیمار شدی

تو که فارغ شده بودی ز همه کان و مکان

دار منصور بریدی همه تن دار شدی

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

با آمدنت بهار دل پیدا شد

بلبل به نوا آمد و گل ها وا شد

ای کاش که رفتنت نمی دیدم من

با رفتن تو قیامتی بر پا شد

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

نمونه اس ام اس تسلیت امام خمینی

می سوخت چو شمع تا سحر در شب مرگ

بشکفت گل از گل رخش در تب مرگ

آرامتر از همیشه با یاد خدا

گل خنده زد و نهاد لب بر لب مرگ

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

هر دل شد حجله ای برای غم تو

هر دیده چو دجله است در ماتم تو

از یاد نرفته ای که دلها با توست

دل نیست مگر دلی که شد همدم تو. . .

اس ام اس رحلت امام خمینی

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

دل به عشق اش داده ام دلداده ام

بَهراین دل، دل فکاری گریه کن

می رسد خرداد و داد از یاد او

کی توانم بردباری، گریه کن

رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

تصویر تو را چو خاک در قاب گرفت

آئینه شکست و گریه بر آب گرفت

ای هم نفسم نماز آیات بخوان!

خورشید به گل نشست و مهتاب گرفت

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

 پیامک تسلیت امام خمینی

تنها نه دل و سینه و سر میسوزد

خورشید و ستاره و قمر می سوزد

هر شب که به گلزار تو آیم بینم

از داغ تو لاله تا سحر می سوزد

رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

هر کجا پا بنهی حسن وی آنجا پیداست

هرکجا سر بنهی سجده گه آن زیباست

همه سرگشته آن زلف چلیپای ویند

در غم هجر رُخش، این همه شور و غوغاست

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

گریه کن ابربهاری گریه کن

بامن از این سوگواری گریه کن

دل ندارد طاقت هجران او

بادل من خود به یاری گریه کن

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

 پیام تسلیت امام خمینی

تو بودی مظهری از استقامت

کلامت ثابت و بود با صلابت

تو رفتی با دلی آرام به باقی

پیامت ماند ولی جای تو خالی

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

بنویس از غم آیینه و گل

بنویس از سپر سینه و گل

بنویس عشق دگرگون شده است

چهره آیینه گلگون شده است

بنویس از غم هجران بنویس

باز از داغ جماران بنویس

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

نمونه اس ام اس تسلیت امام خمینی

ذرّات وجود، عاشق روی وی اند

با فطرت خویشتن، ثناجوی وی اند

ناخواسته و خواسته دلها همگی

هر جا که نظر کنند، در سوی وی اند

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

درفراق چهرۀ مولای خویش

نایدازمن هیچ کاری گریه کن

چون دهم شرح غم اش را با کسی

تا همیشه، سوگواری گریه کن

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

بر دل من چو می نهی داغ فراق خود چه غم

هر چه نهی بنه که من سر با رضات می نهم

خون جگر چه می شود، کاسه به کاسه سر به سر

از سر مژه می چکد، قطره به قطره نم به نم

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

زخمی که به قلب شیشه هامان جاری است

در خونرگ سبز ریشه هامان جاری است

با حنجره بریده هم می خوانیم

فریاد تو در همیشه هامان جاری است

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

 پیامک تسلیت امام خمینی

با رفتن تو ترانه بی مفهوم است

منظومه عاشقانه بی مفهوم است

باید که چو ابر روز و شب گریه کنیم

لبخند در این زمانه بی مفهوم است

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

 پیامک تسلیت امام خمینی

بغض به سینه می رود پهنه به پهنه لب به لب

اشک زدیده می رود چشمه به چشمه، یم به یم

همچو هزار در غمت شاخه به شاخه، گل به گل

ناله زدل برآورم سینه به سینه، دم به دم

بر سر زلف عقده با حوصله شان می کشم

حلقه به حلقه مو به مو، طره به طره خم به خم

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد.

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز

بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز

رفتی ز جهان گرچه ای روح خدا

لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز

رحلت جانسوز امام خمینی«ره» تسلیت باد

♥∴♥∴♥

نمونه اس ام اس تسلیت امام خمینی

بارفتن توترانه بی‏مفهوم است

منظومه عاشقانه بی‏مفهوم است

بایدکه چو ابر روز وشب

گریه کنیم،لبخنددراین

زمانه بی‏مفهوم است

رحلت جانسوز امام خمینی«ره» تسلیت باد

♥∴♥∴♥

روح خدا به ملکوت اعلی پیوست

رفتی زجهان گرچه ای روح خدا

لیکن علم و مهر تو برپاست هنوز

سال روز رحلت جانسوز امام خمینی«ره» تسلیت باد

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

با ان که آبدیده دریای طاقتیم

آتش گرفته ایم که غرق خجالتیم

امروز اگر به سایه آسان نشسته ایم

مدیون استقامت ان سرو قامیتم

سال روز رحلت امام خمینی «ره» تسلیت باد.

حتما بخوانید: تصاویری از منزل امام خمینی (ره) در خمین

♥∴♥∴♥

آه و واویلا صد آه و واویلا/شعله زد در دل داغ روحُ ا…

نیمه ی خرداد وقت عزا باشد/دل به درد وغم مبتلا باشد

شد امام ما مهمان اجدادش/زنده بادا تا به ابد یادش

سال روز رحلت امام خمینی «ره» تسلیت باد.

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

دوباره ز طوفان غم ها

ببین سَرو ِ صبرم خمیده

شده نیمه ی ماه خرداد

عزای خمینی رسیده

رحلت امام خمینی «ره» تسلیت باد

♥∴♥∴♥

رفتی و عطر یاد تو در روزگار ماند

یعنی که از تو خاطره بی شمار ماند

رفتی ودر فراق تو این ملت بزرگ

خون گریه کرد و تا به ابد اشکبار ماند

رحلت امام خمینی «ره» تسلیت باد

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

داغ دل شیعه مدام است

عزای حضرت امام است

خمینی که عُمرش وقف خدا بود

ز نسل شهید کرببلا بود

رحلت امام خمینی «ره» تسلیت باد

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

ای همدم یاران خدا جوی جماران

ای کعبۀ دل بیت تو در کوی جماران

ای گرد عزایت به سر و روی جماران

با یاد تو چشم همگان سوی جماران

باز آ که خزان بی تو بهاران دل ماست

بیت الحزن از غصه جماران دل ماست

رحلت امام خمینی «ره» تسلیت باد

♥∴♥∴♥

دل دارد آوای حسینی واویلا

رسیده عزای خمینی واویلا

تا ابد قلب ما ماتمسرایت

ای امام امّت ؛ جانم فدایت

رحلت امام خمینی «ره» تسلیت باد

♥∴♥∴♥

 پیامک تسلیت امام خمینی

غرق سوز و نوا هر دل شد

عزای امام راحل شد

خمینی رفته از این دنیا

تسلیت یا عزیز الزّهرا«س»

♥∴♥∴♥

سوزانده این ماتم از عاشقان دل

رحمت به روح ان امام راحل

هر دل پر از داغ و هر دیده گریان

ازداغ هجران پیر جماران

رحلت امام خمینی «ره» تسلیت باد

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

می فروشی گفت: کالایم می است

رونق بازار من ساز و نی است

من خمینی دوست دارم چون که او

هم خم است و هم می است و هم نی است

رحلت امام خمینی «ره» تسلیت باد

♥∴♥∴♥

اس ام اس تسلیت امام خمینی

امــــامـا حـــــرمت ایـــــــــــران تو بـودی

تــمام روح ایـن ســــــامـان تو بودی

ز چشمم سیل اشک سرخ جاری است

دلـم سـرشار از ابر بــــــهاری است

ای خـــمینــی ای مــــسیحــای زمـــان

ای تـــسلای دل و آرام جــــــــــــان

رحلت امام خمینی «ره» تسلیت باد

♥∴♥∴♥

زنده تر از تو کسی نیست چرا گریه کنیم؟

مرگمان باد و مباد ان که تو را گریه کنیم

هفت پشتِ عطش از نامِ زلالت لرزید

ما که باشیم که در سوگِ شما گریه کنیم

حتما بخوانید: حضور نوه های امام خمینی در اصفهان (+عکس)

♥∴♥∴♥

متن تسلیت امام خمینی

رفتی و عطر یاد تو در روزگار ماند

یعنی که از تو خاطره بی شمار ماند

رفتی ودر فراق تو این ملت بزرگ

خون گریه کرد و تا به ابد اشکبار ماند

رحلت امام خمینی تسلیت باد

♥∴♥∴♥

داغ دل شیعه مدام است

عزای حضرت امام است

خمینی که عُمرش وقف خدا بود

ز نسل شهید کرببلا بود

رحلت امام خمینی تسلیت باد

♥∴♥∴♥

 پیامک تسلیت امام خمینی

تقدیم غمت خونجگر لالۀ ما بود

بی مهر رخت سایۀ غم هالۀ ما بود

هجران تو در دل شرر نالۀ ما بود

هر لحظه فراغت غم صد سالۀ ما بود

رحلت امام خمینی تسلیت باد

♥∴♥∴♥

دوباره ز طوفان غم ها/ببین سَرو ِ صبرم خمیده

شده نیمه ی ماه خرداد/عزای خمینی رسیده

به غیر از دل غصه دار و/به جزدیده ی تر نداریم

رحلت امام خمینی تسلیت باد

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

دل دارد آوای حسینی واویلا

رسیده عزای خمینی واویلا

تا ابد قلب ما ماتمسرایت

ای امام امّت ؛ جانم فدایت

رحلت امام خمینی تسلیت باد

♥∴♥∴♥

غرق سوز و نوا هر دل شد

عزای امام راحل شد

خمینی رفته از این دنیا

تسلیت یا عزیز الزّهرا«س»

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

در فراقت دیده‌ای بی نم نبود

با بهاران بازگرد ای جان جان

تا تو بودی رخنه‌ای بر غم نبود

رحلت امام خمینی تسلیت باد

♥∴♥∴♥

ای امام ای خفته در دامان خاک

ای به هجرت، سینه ما چاک چاک

جرعه نوش چشمهایت بوده‌ایم

آری آری مبتلایت بوده‌ایم

رحلت امام خمینی تسلیت باد

♥∴♥∴♥

 پیامک تسلیت امام خمینی

سید علی کشید عَلَم عشق را به دوش
مردی که از قبیله خورشید پا گرفت
کشتی به گل نماند و گذشت از غروب ها
سکان به دست خویش که این ناخدا گرفت
حبل المتین درد شد آن مرد مشرقی
وقتی که زخم ، حجم زمین را فرا گرفت

♥∴♥∴♥

می سوخت چو شمع تا سحر در شب مرگ
بشکفت گل از گل رخش در تب مرگ
آرامتر از همیشه با یاد خدا
گل خنده زد و نهاد لب بر لب مرگ

♥∴♥∴♥

زنده تر از تو کسی نیست چرا گریه کنیم/مرگمان باد و مباد آن که تو را گریه کنیم
هفت پشت عطش از نام زلالت لرزید/ما که باشیم که در سوگ شما گریه کنیم

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

وظیفه همه ماست که با توکل به خدا و تقویت روح اخلاص و همبستگی
حرکت عظیمی را که امام بزرگوار آغاز کرده اند ادامه دهیم

♥∴♥∴♥

اگر امام نیست، خدای او، راه او، رهنمودهای او و انگشت نورانی اشاره های او که ما را به راه راست هدایت می کرد هست و مهم این است که ما کار بزرگ امام را بشناسیم و قدر بدانیم.

♥∴♥∴♥

هر دل شد حجله ای برای غم تو
هر دیده چو دجله است در ماتم تو
از یاد نرفته ای که دلها با توست
دل نیست مگر دلی که شد همدم تو

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

افسوس که نو بهار آخر گردید
آن باغ پر از شکوفه پر پر گردید
اندوه ، اندوه از فراق آن گل
کز بوی خوشش جهان معطر گردید

♥∴♥∴♥

حقیقتاً برای انسانی بزرگ و شخصیتی بی نظیر مانند امام خمینی
جا دارد که برگزیده ترین انسانها و صافترین و پاکترین دلها
از احساس تکریم نسبت به او سرشار شوند

♥∴♥∴♥

امام خمینی همچون چراغ هدایتی است که باعث روشنایی صراط مستقیم در عصر جاهلیت ایران بود.

♥∴♥∴♥

 پیامک تسلیت امام خمینی

تا تو بودی رخنه‏ای برغم نبود / زخم دل را حاجت مرهم نبود
با زلالی‏هایت ای تفسیر عشق / عشق‏ورزی سخت بر آدم نبود
رحلت امام خمینی بر عاشقانش تسلیت باد

♥∴♥∴♥

او امام عاشقی‏های من است / پیشگام عاشقی‏های من است
او زِ هَر بندی رهامان کرد و رفت / با خداوند آشنامان کرد و رفت
رحلت آن پیر فرزانه تسلیت باد

♥∴♥∴♥

بنویس از غم آیینه و گل
بنویس از سپر سینه و گل
بنویس عشق دگرگون شده است
چهره آیینه گلگون شده است
بنویس از غم هجران بنویس
باز از داغ جماران بنویس

♥∴♥∴♥

نمونه پیامک تسلیت امام خمینی

زنده تر از تو کسی نیست چرا گریه کنیم؟
مرگمان باد و مباد آن که تو را گریه کنیم
هفت پشتِ عطش از نامِ زلالت لرزید
ما که باشیم که در سوگِ شما گریه کنیم

♥∴♥∴♥

حرف آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال نمونه پیامک تسلیت امام خمینی به عزیزانتان ، شگفتی‌ آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

۹ صبح تا ۶ عصر برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

۰۲۱۹۱۰۹۹۹۹۸

برای خرید پنل اس ام اس از کد تخفیف emam استفاده نمایید و ۳۰ درصد تخفیف بگیرید.

 

ثبت نام پنل اس ام اس

 

با کد تخفیف emam از سایت مدیر پیامک با تخفیف ۳۰درصدی پنل اس ام اس تهیه نمایید. خرید پنل پیامک از مدیر پیامک به صورت آنی می باشد و خط خدماتی رایگان نیز ارائه می گردد. همچنین ارسال پیامک انبوه با سیم کارت نیز در پنل موجود می باشد در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید با شماره ۰۲۱۹۱۰۹۹۹۹۸ تماس بگیرید.

مطالب بیشتر :

نمونه پیامک تسلیت

 پیامک روز دارو ساز

نمونه پیامک ۱۵ خرداد

 پیامک شهادت امام علی

نمونه پیامک عاشورای حسینی

 پیامک سالگرد ازدواج

نمونه پیامک روز روانشناس

 پیامک ازدواج حضرت علی و فاطمه

نمونه پیامک روز هلال احمر

نمونه پیامک ازدواج پیامبر و حضرت خدیجه

 پیامک روز عکاس

 پیامک هفته دفاع مقدس

نمونه پیامک روز مولوی

به این مطلب امتیاز دهید post
نوشته‌های پیشین
۳۰ نمونه پیامک سخنان لئو تولستوی [جدید]
نوشته‌ی بعدی
۷۰ نمونه پیامک جملات ناب [جدید]

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

*

code

98 99 09 91 - 021

مشاوره و پشتیبانی

فهرست