نمونه پیامک بی توجهی

۵۰ نمونه پیامک بی توجهی [جدید]

مجموعه ای از نمونه پیامک بی توجهی را برای شما مخاطبان عزیز گرداوری کرده ایم . سامانه مدیر پیامک ، بهترین پنل اس ام اس با بیشترین امکانات و کمترین تعرفه پیامک با رابط کاربری ساده پاسخگوی تمامی نیازهای شماست. سایت مدیرپیامک هر آنچه از یک سامانه پیامک انتظار دارید را می تواند بر آورده کند.  برای سفارش پنل پیامک  یا اخد نمایندگی پنل اس ام اس می توانید با تخفیف ویژه اقدام نمایید. وب سرویس ارسال پیامک با داشتن افزونه های مهمی مثل دیجیتس یا افزونه بوکلی می تواند راهگشای مهمی در تبلیغات پیام کوتاه شما باشد. ارسال پیامک منطقه ای می تواند کار شما را ساده تر کند. پنل ارسال اس ام اس انبوه مدیرپیامک را امتحان کنید و برای خرید پنل اس ام اس با ما تماس بگیرید.

نمونه پیامک بی توجهی

همیشه هم قافیه بوده اند، “ســ ـ ـیب” و “فریـ ـ ـب”!
همانند سیبی که آدم و حوا را فریب داد و حالـــا هم با هم میگوییم
“سیــــــــ ــب”
و دوربین های عکاسی را فریب میدهیمـــ
تا پنهان کنیم اندوهمان را پشت این لبخند مصنوعی…

*****♥♥*****
کَم آوَرבه ام …!
خـבایـ ـا اَعـ ـصابٍ مَن
فاحـ ــشـﮧ نـ ــیست
کـﮧ روز وَ شَـ ـب
مورב تَجـ ـاوز قـَ ـرارَش میـבهند
*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

تنها نشسته ام و چای مینوشم و بغض میکنم
هیچکس مرا به یاد نمی آورد
این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی
و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم . . .

*****♥♥*****

خدایا مرا چه طعمی آفریدی
که همه از من زود سیر میشوند . . .
*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

ڪـا ش میشـد
خودمو یـﮧ جایی جا بذارم
و
برگـردم ببینم…
دیگه نیستم
*****♥♥*****
پروانه ی من در تاری افتاده است که؛
عنکبوتش “سیر” است؛
نه می تواند پرواز کند؛
نه می میرد …!
*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

خــــدایــا یــه بُــــر بــه ایــن زنــدگیــمون بــزن
شایــد دو تــا حکــم افتــاد دستمــون
که هــر نامــــردی آســش رو بــه رخ مــا نکــشــه
*****♥♥*****
خَـــــــــــسته ام
ولـــــــــــــــی هَــــــــــنوز
بــــــوی دوســــــــــتت دارم میـــــــــدهم …
*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

خدایا
گله نمیکنم…
ولی کاسه ام را اینقدر خالی دیده ای
که هر چه خواسته ام را
در کاسه ام میگذاری!
*****♥♥*****
باید کسی را پیدا کنم که دوستم داشته باشد ،
آنقدر که یکی از این شب های لعنتی آغوشش را برای من و یک دنیا خستگیم بگشاید ؛
هیچ نگوید و هیچ نپرسد فقط مرا در آغوش بگیرد
بعد همانجا بمیرم تا نبینم روزهای آینده را …
روزی که دروغ میگوید ،
روزی که دیگر دوستم ندارد ،
روزهایی که دیگر مرا در آغوش نمی گیرد
و روزی که عاشق دیگری می شود
*****♥♥*****

نمونه اس ام اس بی توجهی

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .
دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .
اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!
وَ حآل هــَم کِه . . .
گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .
زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .
وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .
گریـــه کنی . . .
*****♥♥*****
تمام آرزوی امشب من ، ندیدن فرداست …
*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

حس آن ته سیگار مچاله
حس آن شاخه شکسته روی زمین
حس بیمار در کما رفته
حس آن بره که گرگ نشسته برایش به کمین
حس تنهایی و رخوت
حس جان دادن تو خلوت
حس مرگ دارم امشب !

*****♥♥*****

گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را ، لطفا نگوید کسی “دوستم داشته باش”
این یک قلم جنس را نداریم … تمام شد … من تعطیلم !
*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

پـــایــیـــز اســـتـــ ؛
انـــار نیــســتــم کــه بــرســم بــه دســـتــهــای تـــو
بــرگـــم…
پــر از اضـــطـــرابــ افـــتـــادنــــم
*****♥♥*****
نـــه نمیــــدانــــی!
هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد
پشتــــــــ ایـن چهــــره ی آرام،
در دلــــــــــم چــه مـی گـذرد!
نـــه نمیــــدانــــی!
هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد
ایـــن آرامــش ظــاهــر و ایــن دل نــا آرام
چقــــدر خستـــــــه ام میـــکنــد…!
*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

چقدر غریب !
هیچکس انگار هوای هیچکس را نمیکند!
یخ کرده زمین از بی هوایی …
*****♥♥*****
هر روز میمیرم
هر روز میشکنم
هر روز میگریم
هر روز میـ …
روزها تکراریست یا افعال من ؟!
خسته ام از این میـ … ها…
*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

زندگیمون شده سریال
امروز خودشو میبینیم فردا تکرارشو !
*****♥♥*****
هنوز منتظرم
وسط یک شب بارانی
که از شدت تب عرق کرده ام
بیدارم کنی و
بگویی
چیزی نیست
خواب می دیدی…
*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

دلم هوای خودم را کرده است
ایــن روزهـــا
بیشــتر از هــر زمــانی
دوسـت دارم خــودم باشــم !!
دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم
و نه هـــراس از دســت دادن را ..
هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد
دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت ..
همین…
*****♥♥*****
دلـَم یـک تـَصـادُف جـدی می خواهـد!
پُـر سـر و صـدا،
آمبـولانـس ها سـَراسیـمه شـوند و
کــار اَز کــار بـــَــگـذَرَد…!

سلاح سرد فقط بی محلی!

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

بی تفاوتی عجیب آدم‌ ها را می‌ سوزاند
یک روز او هم معنای بی‌ محلی را می‌ فهمد
بگذار اکنون با هم‌ محلی‌ هایش خوش باشد.

*****♥♥*****

من بی تــو
شعر خواهم نوشت
تـــو بی من
چه خواهی کرد؟
اصـلا
یـادت هست
که نیستم…

*****♥♥*****

نمونه اس ام اس بی توجهی

زیادی که بهش اهمیت میدی
عاشق بی محلی های یکی دیگه میشه

*****♥♥*****

زمانی آرزوی هر روز دیدنت را داشتم،
اما هر روز ندیدنت آرزوی امروز من است…

*****♥♥*****

من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرف‌ ها و صداها می‌ آیم
و این جهان به لانه ماران مانند است
و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست
که هم چنان که تو را می‌ بوسند
در ذهن خود طناب دار تو را می‌ بافند

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

می آیی
می روی
و فقط یک سلام
و گاهی یک خداحافظی
نه این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

*****♥♥*****

تو ناراحتیتون داد بزنید
دعوا کنید
عصبانی بشید
ولی بی محلی نکنید

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

مـثـل تـــار مــوهایـش
ایـن بار
دوسـتـت دارم هایم را
پـشـت گـوشـش انداخت
و
رفــت

*****♥♥*****

آدم‌ های بی‌ تفاوت همیشه این جور نبودن
یه روزی همه چیز براشون مهم بوده

*****♥♥*****

این روز هایم به تظاهر می‌ گذرد
تظاهر به بی‌ تفاوتی
تظاهر به بی خیالی، به شادی، به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست
اما
چه سخت می‌ کاهد از جانم این نمایش

*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

کسیو تحویلش بگیری
عاشق بی محلی های یکی دیگه می شه
میدونی چرا؟
چون خوب بودن زیادی دل نمی بره
دل میزنه

*****♥♥*****

حسادت‌ های یک زن عاشق
زمانی برایت آرزو می‌ شود
که او نسبت به تو بی‌ تفاوت شود

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

نه حرفی برای گفتن
نه امیدی برای ماندن
نه پایی برای رفتن
نه تمایلی برای دوباره ساختن
تو از اول هم هیچ نداشتی!

*****♥♥*****

بگذر بانو
این روزها آدم ها
به دوست داشته شدن، آلرژی پیدا کرده اند
دوای دردشان کمی بی محلی ست
کمی سکوت، کمی دور شدن، کمی بی تفاوتی

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

مردان فراموش نکنند که
زن ها از گرسنگی نمی میرند ولی باید توجه داشت
بی مهری و هم چنین بی توجهی حتما آنها را می کشد

*****♥♥*****

هی
باتو ام که بی محلی می کنی
گوش هایت را گرفتی
با نگاهم چه میکنی؟
چشمانت را بستی
با نفس های مقطع ام چه میکنی؟
گیرم که رفتی!
و نفس هایم را در سینه ام خفه کردی
آخر ای رویای همیشگی
با خاطرات مان چه می کنی؟

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

از یه جایی به بعد

حوصله توضیح دادن نداری

و فقط میگذری . . !

*****♥♥*****

وقتی دلتنگی و غرور باهم قاطی میشن

یه مصیبتی درست میشه که

هیچ جوره نمیشه جمعش کرد . . !

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

خدا نکنه هیچ آدمی

توی زندگیش به جایی برسه

که بفهمه به هیچ جا نرسیده . . !

*****♥♥*****

از یه جایی به بعد

فازِ صبرکردن تموم میشه

فازِ بیخیال شدن شروع میشه . . !

*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

تو زندگی ی جاهایی هست

که از بخشیدن خسته میشی و

همه چی رو رها میکنی

و میری . . !

*****♥♥*****

از یه جایی به بعد

دیگه چیزی فراموش نمیشه ؛

رسوب میکنه . . !

*****♥♥*****

چقد سخته قلبتو

به چیزی قانع کنی که

مغزت میدونه غلطه . . .

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

سرت درد میکنه ؛

ریه‌ ات چه گناهی کرده ؟!

*****♥♥*****

آدما هیچی تو دلشون نیست ؛

هر چی هست تو سرشونه . . !

*****♥♥*****

هیشکی نمیدونه

صبح تا شب

چیارو تحمل میکنی . . !

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

یه وقتایی به جایی میرسی

که هیچی نمیخوای

جز آرامش

حتی آرامش بعد از مرگ . . !

*****♥♥*****

تیر خلاص یه رابطه زمانیه که

نسبت بهش بی تفاوت میشی . . !

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

هرچه دادم به او حلالش باد

غیر ازآن دل که مفت بخشیدم

ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ

*****♥♥*****

وقتی بودنت ارزش نداره

خودت با پای خودت برو

سنگین تری . . !

*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

هروقت میخوام

بهت پی ام بدم ؛

یادم میاد که تو واسه من

وقت نداری اصلا !

*****♥♥*****

ما که بهم نرسیدیم اما،

“تو” تمامِ مرا با خودت بردی . . .

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

تبدیل شدم به یه آدم مهربون

که از درون

فقط زورش به خودش میرسه . . !

*****♥♥*****

از دوستت دارم شنیدن ها ،

نمیترسم ؛

متنفرم فقط . . .

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

من از مرگ نمیترسم

فقط از این میترسم

که اونم مث زندگی

جالب نباشه . . !

*****♥♥*****

یه روزی به یه نقطه ای میرسی

که نمیدونی با خودت بجنگی

یا با زندگی . . !

*****♥♥*****

نمونه اس ام اس بی توجهی

ارزش خودتو

واسه خریدن افراد بی ارزش

نفروش . . .

*****♥♥*****

همه دستِ کم

یک خاطره دارند

که سوادش

به بی خوابی های شبانه

قَد بدهد . . .

مریم قهرمانلو

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

+ تو توی قلبش جا داری

– آره ولی انقدر دلش بزرگه که

یه گله آدم توش جا شدن !

*****♥♥*****

یه وقتایی خداحافظی‌ها

و ترک کردن‌ها

از سر دوست نداشتن نیست ؛

از سر ناچاریه . . !

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

بعضی وقتا ی جوری باید بری

که حتی اگه خودتم بخوای

دیگه نتونی برگردی . . !

*****♥♥*****

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .
دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .
اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!
وَ حآل هــَم کِه . . .
گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .
زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .
وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .
گریـــه کنی . . .
*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

تمام آرزوی امشب من ، ندیدن فرداست …
*****♥♥*****
حس آن ته سیگار مچاله
حس آن شاخه شکسته روی زمین
حس بیمار در کما رفته
حس آن بره که گرگ نشسته برایش به کمین
حس تنهایی و رخوت
حس جان دادن تو خلوت
حس مرگ دارم امشب !
*****♥♥*****
این روزها پارو را رها کرده ام و دراز شده ام کف قایقی معلق که به هیچ کجا نمی رود !

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

می خندم!
دیگر تب هم ندارم
داغ هم نیستم
دیگر به یاد تو هم نیستم
سرد شده ام
سرد سرد
نمی دانم
شاید…
شاید دق کرده ام!
کسی چه می داند…
*****♥♥*****
لحظاتی هست که هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند
و فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داری !
*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

حس رنگ زرد چراغ راهنمایی رانندگی رو دارم که هیچکی بهش “تـــــوجـــــه” نمیکنه !
*****♥♥*****
دلگیرم
از دنیآ و روزگآرش
از بی کسی هآ و سکوت هآ!
این منم که اینگونه خسته ام
منی که همیشه خوب بودم و خندآن
منی که خنده هآیم مثآلی بود به مثآل ضرب المثل!
نمی توآنی بفهمی و البته عجیب هم نیست برآیم!
چون “تـو”، “من” نیستی!
پس لطفا قضآوتم نکن…
*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

حس پرنده ای رو دارم که از قفس آزاد شده اما پرواز از یادش رفته !
*****♥♥*****
خدایا خسته ام!
از غریبــه بــودن بیــن ِ این آدمـ ها
از بـے کسـے
از ایـــن کـه از جنـس ِ آدمـ های اطرافــم نیستــم
از اینکه همه تا میفهمــن از خودشــون نیستــم
رفتارشــون باهامـ عوض میشـه
خدایــا!
تو بـا مــن باش..
*****♥♥*****
برای سفر به گذشته نیازی به ماشین زمان ندارم …
منِ خسته با یک نخ سیگار و چند پک عمیق ، هر روز به گذشته سفر میکنم !
*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

چگونه استـــ حال من…
با غمـــ ها می سازمــــ…
باکنایه ها می سوزمــــــــــ…
به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنمـــــــــ…
لبخندی تـــلخـــــــ….
خــــــــــداونــــــــــــــــــــدا…
می شود بگویی کجای این دنیـــــــــــــا جای من استــــــــ…
از تــــــــــــــو و دنـــیایی که آفـــــــــــریدی
فقط در اعماق زمینـــــ اندازه یه قـــــــبر
فقط یک قبـــــــــــــــر…
در دور تـــــــــــرین نقطه جــــــهانــــ می خــــــــــــواهمـــــــــ
خــــــــدایـــــا خــــــسته ام خــــــستهـــــــ…
*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

نـــه نمیــــدانــــی!
هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد
پشتــــــــ ایـن چهــــره ی آرام،
در دلــــــــــم چــه مـی گـذرد!
نـــه نمیــــدانــــی!
هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد
ایـــن آرامــش ظــاهــر و ایــن دل نــا آرام
چقــــدر خستـــــــه ام میـــکنــد…!
*****♥♥*****
هنوز منتظرم
وسط یک شب بارانی
که از شدت تب عرق کرده ام
بیدارم کنی و
بگویی
چیزی نیست
خواب می دیدی…
*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

همیشه هم قافیه بوده اند، “ســ ـ ـیب” و “فریـ ـ ـب”!
همانند سیبی که آدم و حوا را فریب داد و حالـــا هم با هم میگوییم
“سیــــــــ ــب”
و دوربین های عکاسی را فریب میدهیمـــ
تا پنهان کنیم اندوهمان را پشت این لبخند مصنوعی…
*****♥♥*****
کَم آوَرבه ام …!
خـבایـ ـا اَعـ ـصابٍ مَن
فاحـ ــشـﮧ نـ ــیست
کـﮧ روز وَ شَـ ـب
مورב تَجـ ـاوز قـَ ـرارَش میـבهند
*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

باید کسی را پیدا کنم که دوستم داشته باشد ،
آنقدر که یکی از این شب های لعنتی آغوشش را برای من و یک دنیا خستگیم بگشاید ؛
هیچ نگوید و هیچ نپرسد فقط مرا در آغوش بگیرد
بعد همانجا بمیرم تا نبینم روزهای آینده را …
روزی که دروغ میگوید ،
روزی که دیگر دوستم ندارد ،
روزهایی که دیگر مرا در آغوش نمی گیرد
و روزی که عاشق دیگری می شود

*****♥♥*****

رابطه ای که توش اعتماد نیست
مثل ماشینی میمونه که توش بنزین نیست ،
تا هر وقت که بخوای میتونی توش بمونی
ولی تو رو به جایی نمیرسونه‬ !

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

هر که مرا دید ،
تو را نفرین کرد …
و من حواس خدا را پرت کردم که مبادا بشنود …!

*****♥♥*****

مــَـن بـی تــو
شعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛
تـــو بــی مـَـن
چــِـه خــواهــی کــــرد؟
اصـــلا”
یــــادت هَست
کــِــه نیستــَـم…؟

*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

زندگی بازی گرفتن دیگران نیست
که روزی عاشقش باشی و روزی قاتلش . . .

*****♥♥*****

این روزهــــــــــــــا
حس میکنم جایی را تنگ کرده ام!!!
جایـــــی در قلــــــــب تــــو
برای آمدن دیـــــــگری…

*****♥♥*****

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود!
نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید . . .
شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،
همان کسی که به شما اعتماد کرده بود . . .

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

می آیی . . . می روی . . . و فقط یک سلام . . .
و گاهی یک خداحافظی . . . نه . . . این انصاف نیست . . .
من و یک دنیا عشق . . . تو و یک دنیا بی تفاوتی . . . !

*****♥♥*****

دیوانگی های دلم را به دل نگیر !
دست خودش نیست ، طفلک باور کرده بود دروغ دوست داشتنت را …

*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

بیچاره دلم
با دیدنت باز هم لرزید
نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی
بیچاره دل است
عقل ندارد

*****♥♥*****

مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــایـش ..
ایـن بـــار
دوسـتـت دارم هـــایـــم را
پـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …
و …
رفــت !

*****♥♥*****

نمونه پیامک بی توجهی

برای کسی مُردم که برایم ؛
نه… تب کرد
نه… سرفه
نه… حتی عطسه!

*****♥♥*****

 پیامک بی توجهی

آهای مرغ عشق
فخر نفروش
معشوق تو هم به لطف قفس است که وفادار مانده . . .

حرف آخر

هیچ‌چیز زیباتر از ادای احترام به شخصیت افراد نیست. فردی که عاشق شماست ، مطمئناً تلاش‌های شما را ستایش می‌کند و با دیدن یک حرکت زیبا از طرف شما رفتاری متفاوت نشان می‌دهد. پس ، با ارسال نمونه پیامک بی توجهی به عزیزانتان ، شگفتی‌ آفرین باشید.

نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر دارید؟!

۹ صبح تا ۶ عصر برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

۰۲۱۹۱۰۹۹۹۹۸

برای خرید پنل اس ام اس از کد تخفیف bitavajohi استفاده نمایید و ۳۰ درصد تخفیف بگیرید.

 

ثبت نام پنل اس ام اس

 

با کد تخفیف bitavajohi از سایت مدیر پیامک با تخفیف ۳۰درصدی پنل اس ام اس تهیه نمایید. خرید پنل پیامک از مدیر پیامک به صورت آنی می باشد و خط خدماتی رایگان نیز ارائه می گردد. همچنین ارسال پیامک انبوه با سیم کارت نیز در پنل موجود می باشد در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید با شماره ۰۲۱۹۱۰۹۹۹۹۸ تماس بگیرید.

مطالب بیشتر :

نمونه پیامک سرکاری

نمونه پیامک عرفانی

نمونه پیامک تولد

نمونه پیامک انتخابات

نمونه پیامک روز حمل و نقل

نمونه پیامک شیخ بهائی

نمونه پیامک سعدی

نمونه پیامک عطار نیشابوری

نمونه پیامک روز ماما

نمونه پیامک روز کودک

نمونه پیامک دوران بچگی

۵/۵ - (۱ امتیاز)
نوشته‌های پیشین
۱۰۰ نمونه پیامک بابت تشکر [جدید]
نوشته‌ی بعدی
۷۰ نمونه پیامک روز پاسدار [جدید]

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

*

code

98 99 09 91 - 021

مشاوره و پشتیبانی

فهرست